Questioning the Quality of Recreational Beaches: The Case of Famagusta, North Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Atun, Resmiye Alpar (Supervisor)
dc.contributor.author Tavangaran, Ladan
dc.date.accessioned 2016-06-20T11:48:23Z
dc.date.available 2016-06-20T11:48:23Z
dc.date.issued 2015-06
dc.identifier.citation Tavangaran, Ladan. (2015). Questioning the Quality of Recreational Beaches: The Case of Famagusta, North Cyprus.. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/2772
dc.description Master of Science in Urban Design. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2015. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT The purpose of this study is to provide a descriptive and explanatory analysis of the existing Recreational Beach facilities in the urban interfaces within Famagusta, North Cyprus. Accordingly, this research investigates urban waterfronts, through recreational beach facilities. The cases are “Recreational Beaches in Famagusta’s urban coastline”. These selected beaches are Palm Beach, Glapsides Beach and Beach Club since they are the only existing and accessible recreational beaches within the city. The aim is to understand the role and importance of beaches as urban public open spaces and to support them to have better quality including vitality and season ability. The study’s main focus is to develop a tool for analyzing the quality of recreational waterfront development. The main concentration of the research is Famagusta’s recreational beaches and developing an assessment tool for defining and discussing their physical quality. As a method of study, in order to assess and enhance the beaches physical quality, a survey based on users behavior and motivation in supporting further utilization of beaches has been considered. This research is conducted based on developing an interactive data gathering process by creating an Inventory Form and mapping accordingly to evaluate the quality of Famagusta’s coastline, their different features and notice their shortages. This form focuses on classifying recreational beaches and investigating their physical, functional and social requirements from scholars’ point of view. An Interview with 35% of foreign Master students of EMU Architecture Department about the shortages in physical quality of Famagusta’s recreational beaches helps to investigate the conditions. This group is collected owing to they are considered as a kind of tourist and one of the most Famagusta’s beach users with expert point of view. The observations also aim to identify the existing defects and opportunities and recommend a more viable framework for Famagusta’s coastline that is also applicable for our contemporary urban public open spaces by focusing on beaches. As a result, it clears that Famagusta’s recreational beaches suffer from lack of some facilities and services. The most important items can be summarized as lack of permanent restaurant and café, shopping facilities, sitting and lighting elements and public transportation. With this regard, some useful recommendations also added. Keywords: Waterfronts classification, Recreational beaches, Coastal development quality, Coastal tourism, Famagusta. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma, rekreasyonel amaçlı kullanılan, su kenarı kentsel kamusal alanların mekansal kalitesinin artırılmasına yönelik bir araştırmayı içermektedir. Çalışmada ele alınan örnekler “Mağusa Kentsel Kıyı Şeridi” çerçevesinde farklı özellikler gösteren Palm Beach, Glapsides ve Beach Club tesislerinden oluşmaktadır. Kentsel, kamusal alanlardan biri olan rekreasyon amaçlı kullanılan sahillerin önemi ve kent içerisindeki rollerinin tanımlanmasını içeren literature ve gözleme dayalı çalışma, bu alanların iyileştirilmesi açısından mekan kalitelerinin değerlendirilmesi çerçevesinde farklı parametreler tartışılmıştır. Yöntem olarak rekreasyon odaklı ve aynı zamanda kent içinde yer alan sahil kullanımlarının farklı özelliklerine yönelik gruplanması ile ilgili olarak literature dayalı belirlenen kriterlerden geliştirilen envanter formlar, mevcut durum tesbiti oluşturulmasına yönelik analiz çalışmaları için kullanılmış ve Mağusa özelinde bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Kararlaştırılan örnekler özelinde veriler aktarılarak bir haritalama çalışması yapılmıştır. Uygulanan anket çalışması ile birlikte bu sahillerin iyileştirilmesi, mekansal kalitenin artırılmasına yönelik yaklaşımlara girdi sağlayacak verilerin oluşturulması için mimarlık fakültesi lisans mezunu olup halen yüksek lisanslarını yürütmekte olan öğrencilerin %35’ini içeren bir profil ile gerçekleşmiştir. Gözlem ve literatür odaklı kriterlere yönelik cevapların yer aldığı alan çalışması mevcut durum tesbiti ve sonraki öneriler konusunda tez kapsamında değerlendirilmiştir. Öne çıkan konuların başında mevsimsel devamlılığın olmayışı, kamusal alanın daimi kullanımının destekleneceği kalıcı kafe ve restorantların eksikliği, gerekli kentsel mobilyaların bulunmayışı yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Su kenarı kamusal alanlar, Sahil Şeridi Rekreasyon Kullanımları, Sahil Şeridi gelişimi, Rekreasyonel su öne alanları ve Turizim. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Urban Design en_US
dc.subject Recreational Areas - Public Spaces - Beaches - Famagusta (Cyprus, North) en_US
dc.subject Waterfronts classification en_US
dc.subject Recreational beaches en_US
dc.subject Coastal development quality en_US
dc.subject Coastal tourism en_US
dc.subject Famagusta en_US
dc.title Questioning the Quality of Recreational Beaches: The Case of Famagusta, North Cyprus en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record