Medical Tourism Potentials and Prospects: The Case of TRNC

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Alipour, Habib
dc.contributor.author Osumeje, Benjamin Omeiza
dc.date.accessioned 2016-06-23T10:46:53Z
dc.date.available 2016-06-23T10:46:53Z
dc.date.issued 2015-09
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Osumeje, Benjamin Omeiza. (2015). Medical Tourism Potentials and Prospects: The Case of TRNC.. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/2802
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2015. Supervisor: Prof. Dr. Habib Alipour. en_US
dc.description.abstract This research looked into the possibility of TRNC becoming a leading destination in the Mediterranean region for medical tourism. Medical tourism is one of the potential part that have been overlooked and neglected in TRNC despite it’s potential for a lucrative medical tourism. While Medical tourism has started gaining ground in other third world countries. This study has aimed to investigate and explore the potential and challengies of medical tourism in trnc for this purpose a qualitative research approach was applied and employed an indept interview have been uterlized based on non probability sampliing respondent within the Ministry of Tourism and Ministry of Health have been interviewed to further the spectrum of the research private clinics are also included , this study has also tried to interview some patients .the finding of the study at the end of this research that if the Government of TRNC can build a profitable medical tourism as it possess a reasonably medical infrastructure.However as the study revealed Government and private sector have been complacent and overlooked the potential of this type of Tourism.One of the study also revealed one of the main challengies facing officials is commitment to introduce and build TRNC as a destination for medical tourist. Keywords:Medical Tourism, Potentials, Medical tourism challengies, organizational issues and TRNC. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Tıbbi Turizm, Singapur, Taylant, Brazilya, Malazya ve Hindistan gibi 3. Dünya ülkelerinde zemin kazanmıştır. Bu ülkeler 3. Dünya fiyatlarıyla 1. Dünya mükemmelliği sunuyorlar. Dolayısı ile, daha çok turist celbederek ve daha fazla kalmalarını sağlayarak, bütün dünyadan turist kazanıyorlar. KKTC ekonomisi turizme yüksek düzeyde bağlıdır, ama zaman zaman bir kaç faktör sonucu Turizm`den gelebilecek yararların hepsinden faydalanamamıştır. Bu araştırma KKTC`in Akdeniz`de tıbbi turizmin öncül istikametine çevrilmesinin mümkünlüğünü araştırdı. Araştırma sonucu, KKTC hükumetinin artık Yakın Doğu Hastanesinin yapmış olduğu mükemmellik temelini yükselteceği taktirde, onun yakın zamanda öncülüğü ele alacağı ortaya çıkmıştır. Bunun yanısıra, uygun fiyat meselesinin de ciddi tartışma konusu olması gerekmektedir. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Medical tourism - Cyprus (Turkish Republic of Northern Cyprus, 1983-) en_US
dc.subject Medical tourism - Marketing of Health Services en_US
dc.subject Medical Tourism en_US
dc.subject Potentials en_US
dc.subject Medical tourism challengies en_US
dc.subject organizational issues and TRNC en_US
dc.title Medical Tourism Potentials and Prospects: The Case of TRNC en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, Department of Tourism Management en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record