Western Media Coverage of Somalia Famine

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Ogbimi, Joy Uzezi
dc.date.accessioned 2013-01-08T08:48:44Z
dc.date.available 2013-01-08T08:48:44Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Ogbimi, Joy Uzezi. (2012). Western Media Coverage of Somalia Famine. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/281
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2012. Supervisor: Prof. Dr. Süleyman İrvan. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: This thesis examines Western media coverage of Somalia famine in 2011. It examines how the food crisis was represented in the media in view of past sentiments around inequalities of international news flow and coverage, alleged to favour Western nations and sparking off the debate more than 30years ago, against Western news organizations for alleged bias and stereotyped treatment of news coverage from developing regions. This study uses international news flow theory as the theoretical framework. Two hypotheses guided this research, the first being that Somalia famine became salient on the global media only upon Western involvement, and secondly, that media coverage of the famine was stereotyped in news presentation. The research covered a period of 3 months from June 20th to September 20th, 2011 during which reports of the famine gathered from three selected Western dailies which include the Guardian, the International Herald Tribune and Hurriyet Daily newspapers were content- analyzed using the combined research methods of content analysis and framing technique . It is found out that coverage was scanty at the beginning of the famine and only improves during Western involvement. It also reveals the self and other dichotomy which is used by the media in the representation of other identities. This study also affirms that international news values are based on perceptions from the West. Keywords: Western news media, stereotype, famine, Somalia, and news coverage …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Bu tez 2011 yılında Somali’deki kıtlığı batı medyasının nasıl işlediğini incelemektedir. Bu çalışma, gelişmekte olan bölgelerle ilgili Batılı haber kuruluşlarının taraflı ve kalıpyargılarla dolu içeriğiyle ilgili 30 yıl önce başlayan, uluslararası haber akışındaki dengesizlikler üzerine kurulu tartışmaların ışığında gıda krizinin nasıl temsil edildiğine bakmaktadır. Çalışma, uluslararası haber akışı kuramını ana çerçeve olarak kullanmaktadır. Çalışmaya ilişkin iki hipotez geliştirilmiştir: a) Batılı müdahaleye kadar Somali’deki açlığın küresel medyada duyurulmaması; b) açlığın medyada kalıpyargılarla işlenmesi. Bu çalışma, çerçeveleme ve içerik analizi araştırma yöntemlerini birleştirerek kullanmakta ve üç aylık (20 Haziran -20 Eylül 2011) dönemde Batılı günlük gazetelerde (Guardian, International Herald Tribune ve Hürriyet Daily News) açlık sorununu ele alan haber metinlerini analiz etmektedir. Çalışma, başlangıçta seyrek olan açlık haberlerinin ancak Batılı ülkelerin müdahil olmasıyla arttığını ortaya koymaktadır. Ayrıca medyanın ötekini temsil ederken kullandığı biz ve öteki zıtlığını da sergilemektedir. Bu çalışma aynı zamanda uluslararası haber değerlerinin Batı bakış açısından belirlendiğini de kanıtlamaktadır. Anahtar kelimeler: Batılı haber medyası; kalıpyargı; açlık; Somali; haber içeriği. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject "Famine, Somalia" in Mass Media - Stereotype - Western Nations en_US
dc.subject Stereotypes in Mass Media en_US
dc.subject Western News Media - Stereotype - Famine - Somalia - News Coverage en_US
dc.title Western Media Coverage of Somalia Famine en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record