Natural Ventilation Strategies for Apartments in Famagusta

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Alibaba, Halil Zafer
dc.contributor.author Khatibi, Mahsa Salimi
dc.date.accessioned 2016-08-18T07:23:17Z
dc.date.available 2016-08-18T07:23:17Z
dc.date.issued 2015-09
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Khatibi, Mahsa Salimi. (2015). Natural Ventilation Strategies for Apartments in Famagusta. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/2864
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2015. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Halil Zafer Alibaba. en_US
dc.description.abstract Natural ventilation with the aim of achieving desirable indoor air quality has been a part of architectural design since ancient times. Later, development of technology caused replacement of those natural ways by mechanical devices. Discovering airconditioning by “Willis Carriers”, thermal control was available in all aspects, studies on effects of temperature and humidity on human body got more important and the subject of comfort zone was introduced. However, utilization of mechanical tools faced with some disadvantages including discomfort air flew (for instance air movement caused by air-conditions or coolers bothers in some directions and do not work in some other directions) and undesirable noise which these mechanical machines produce. In order for a building to have that equipment, it needs extra spaces as ducts or channels. Moreover, there are services and energy fees as costs. Because the lifespan of the mechanical equipment is not as long as the lifespan of the buildings, the lifespan of the buildings will be reduced. In addition, those equipment harm the environment. Consumption of energy they cause by using natural sources, creates an issue regarding the protection of the environment. Hence, architects and mechanical engineers reconsidered the utilization of natural ways of cooling, heating and ventilation in buildings in order to reduce the usage of mechanical devices. Therefore, this study tries to work on the constructions built in recent decade in the city of Famagusta in North Cyprus by focusing on the natural ventilation strategies in hot and humid regions and utilization of them in residential apartments, to specify their problems according to the subject. To reach the aim, the thesis is defined in four chapters. After introduction of the problem, questions, focus, field of study and methodology of the research and also the literature review in chapter one; the natural ventilation strategies and its systems are introduced in chapter two. Chapter three is assigned to the new constructed residential apartments in Famagusta, findings, discussions and suggestions. To extract the characteristics of contemporary residential apartments through their location, section, plan, interior organization, facade specifications and materials, field observation, photography and drawing are techniques which have been used. Disguised and open ended questionnaire technique have been done. Questionnaires have been given to the residents of the chosen sample apartments to see whether they feel comfortable and satisfied with indoor thermal qualities inside their houses or not, specifically ventilation. This questionnaire survey has been done because there were no chance of measuring climatic factors inside the buildings to check whether air qualities inside are in comfort zone or not. Finally, the problems in ventilation of those buildings and methods for utilizing strategies are discussed. Furthermore, chapter four is assigned to conclusion in which it is mentioned that these apartments do not have enough designed natural ventilation strategies and simple architectural design ideas would be helpful to achieve more natural ventilation inside. Keywords: natural ventilation strategies, residential apartment, Hot-humid climate, Famagusta en_US
dc.description.abstract ÖZ: Geçmişten beri, kapalı alanlarda iyi hava kalitesi elde etmek için mimaride doğal havalandırma yöntemleri kullanılmıştır. Zaman ve teknolojinin ilerlemesi ile mekanik cihzalar doğal yöntemlerin yerini aldılar. ‘Willis Carrier’ in havalandırma yöntemlerini bulmasıyla birlikte ısı kontrolu tüm yönleri ile kullanılmaya başlandı. Bu yönde, ısı ve nemin insan vücudu üzerindeki etkisi çalışmalarda ele alınarak rahatlık bölgesi (comfort zone) konu başlığı öne sürüldü. Diğer yandan, havalandırma için kullanılan mekanik aletlerin rahatsız edici hava akışı (soğutucu veya havalandırma sistemleri bazı yönlerde rahatsız edici ve bazı yönlerde etkisiz hava akışı sağladıkları öne sürüldü) ve istenmeyen gürültü gibi bazı dezavantajlarının olduğu kanağatine varıldı. Bu cihazları binada yerleştirmek için fazladan alan ve borular gerekmektedir. Ayrıca ekstra servis ve enerji maliyetlerinin olduğu da gözden kaçmamıştır. Başka bir dezavantaj, mekanik cihazların binaya göre daha az ömürlü olmalarıdır. Ve bu etken, yapının ömrünü düşürmektedir. Başka bir bakış açısından, mekanik havalandırma cihazları doğal enerji kaynaklarını tüketerek çevreye zararlı olduklarının tartışmasına yol açmıştır. Dolayısıyla mimarlar ve mekanik mühendisler yeniden doğal havalandırma yöntemlerini yapılar ve binalarda kullanmayı tercih etmeye başlamışlardır. Bu nedenlere dayanarak ele aldığımız çalışmada, sıcak ve nemli ortamlarda doğal havalandırma yöntemlerine odaklanarak, bu yöntemlerin kullanıldığı konut daireler incelendi ve Küzey Kıbrıs’ın Gazimagusa şehrinde, yeni yapılan binalarda bu konuya dayalı problemler tartışıldı. Bu amaçla ele alınan yüksek lisans tezi 4 bölümde nitelendirilmiştir; 1. bölümde literatür taramasına takiben giriş, çalışmanın soruları, hedef, çalışma alanı ve metodoloji hakkında söz edildi ve daha sonra 2. bölümde havalandırmanın doğal yöntemleri ve sistemleri yer aldı. 3. bölümde Gazimagusa’anın iklimi ve rahatlık bölgesi ve ayrıca yeni inşa edilen konutlarından söz edildi ayrıca çalışmanın bulguları, tartışması ve önerileride bu bölümde yer aldı. Bu doğrultuda gizli açık uçlu anket tekniği kullanıldı ve çalışmaya katılamyı kabul eden daire sakinlerine anket soruları dağıltıldı ve yaşadıkları dairelerin havalandırma konusunda memnun olup olmadıkları soruldu. Bu anket çalışması, tek tek binalarda ve dairelerde hava faktorlerinin ölçülmesi mümkün olmadığı için yapıldı. Bu bölümde en son çalışmaya katılan binaların havalandırma sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm stratejileri tartışıldı. 4. Bölümde, Bu binalarda yeterli doğal havalandırma yöntemlerinin olmadığı ve basit mimari tasarımları ile bu sorunun giderilmesinin mümkün olduğunun kanağatine varıldı. Anahtar kelimeler: doğal havalandırma yöntemleri, orta yükseklikte binalar, sıcak ve nemli iklim, Gazimagusa, Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Natural ventilation - Famagusta (Cyprus, North) en_US
dc.subject Natural ventilation strategies en_US
dc.subject residential apartment en_US
dc.subject Hot-humid climate en_US
dc.subject Famagusta en_US
dc.title Natural Ventilation Strategies for Apartments in Famagusta en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record