3S’ Tourism Image and its Determining Factors: Evidence from North Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Alipour, Habib
dc.contributor.author Maleki, Pegah
dc.date.accessioned 2016-08-18T08:00:05Z
dc.date.available 2016-08-18T08:00:05Z
dc.date.issued 2015-09
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Maleki, Pegah. (2015). 3S’ Tourism Image and its Determining Factors: Evidence from North Cyprus Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/2869
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2015. Supervisor: Prof. Dr. Habib Alipour. en_US
dc.description.abstract This empirical study aims to investigate the effect of cognitive image of 3S tourism on attitude of tourist to 3S tourism activities. This research also examines the impact of attitude to 3S tourism of visit intention and word of mouth as two behavioral outcomes. Data were collected from tourists who travelled to North Cyprus in the summer 2015. The results revealed that image of 3S tourism had a positive relevance to tourist attitude. Visit intention and word of mouth are enhanced by improving visitors‘ attitude toward 3S tourism. There is a managerial implication with regard to the promotion of cognitive image in North Cyprus beaches, which results in positive outputs. Restrictions and prospective directions for future studies are discussed. Keywords: 3S Tourism, Cognitive Image, Attitude, Visit Intention, Word of Mouth, North Cyprus. en_US
dc.description.abstract ÖZ Bu çalışmanın ana amacı zihinsel görüntünün etkilerini araştırarak 3 S Turizm faaliyetlerinde turistlerin davranışlarına göre 3 S turizm aktivitelerine yansımasını bulmak. Bu çalışma 3 S Turizminde davranışların etkisinin ziyaret niyeti üzerinde ve ağızdan ağıza iki davranış olarak çıktılarını incelemek. 2015 yılında yaz aylarında Kuzey kıbrıs‘ı ziyaret eden turistler ile ilgili veri toplamak.Bu sonuçlar göstermiştir ki 3 S Turizminin imajı pozitif olarak turist davranışları ile ilişkilidir. Ziyaret beklentisi ve ağızdan konuşmaların yapılması ziyaretçi sayısını artırarak 3 S turizimine yönelik bir tutum sağlamıştır. Kuzey Kıbrıs sahillerinin bilişsel imajını teşvik konusunda yönetsel bir içerik vardır. Bunun sonucunda da pozitif çıkışlarla sonuçlanır. Gelecekteki çalışmalarda sınırlamalar ve yön tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: 3S Turizimi, Bilşsel Görüntü, Davraniş, Ziyaret Beklentisi, Ağizdan Konuşma, Kuzey Kibris. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism - Cyprus, North en_US
dc.subject 3S Tourism en_US
dc.subject Cognitive Image en_US
dc.subject Attitude en_US
dc.subject Visit Intention en_US
dc.subject Word of Mouth en_US
dc.subject North Cyprus en_US
dc.title 3S’ Tourism Image and its Determining Factors: Evidence from North Cyprus en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record