Video Transmission Using Scalable Video Coding For 4G Wireless Communications Systems

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Amca, Hasan (Supervisor)
dc.contributor.advisor Ulusoy, Ali Hakan (Co-Supervisor)
dc.contributor.author Malik, Muhammad Waqas
dc.date.accessioned 2016-08-22T11:47:23Z
dc.date.available 2016-08-22T11:47:23Z
dc.date.issued 2015-02
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Malik, Muhammad Waqas. (2015). Video Transmission Using Scalable Video Coding For 4G Wireless Communications Systems. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Electrical and Electronic Engineering, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/2894
dc.description Master of Science in Electrical and Electronic Engineering. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Electrical and Electronic Engineering, 2015. Co-Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, Supervisor: Prof. Dr. Hasan Amca. en_US
dc.description.abstract The technology foundation preferred by 4G wireless broadband networks is Long Term Evolution (LTE). This is because of its speed, robustness and lots of significant technological and business advantages. In recent years, applications based on video streaming have turned out to be immensely important. Due to the data-intensive nature of videos, alternatives for the delivery process have been investigated. In order to maximize throughput and video quality, Scalable Video Coding (SVC), combined with adaptive modulation and coding schemes and wireless multicast provides an excellent solution for streaming video to heterogeneous wireless devices. By choosing different modulation and coding schemes for different video layers, SVC can provide good video quality to users in good channel conditions while maintaining basic video quality for users in bad channel conditions. SVC provides three sorts of scalability, i.e. the spatial, temporal and quality scalability. Quality scalability in particular, plays an important role on the Quality of Experience. In view of the above, the research in the thesis addresses the specific problem of the performance assessment of video traffic over a wireless communication link with varying channel conditions. The objective of the research is to mainly involve re-definition of system quality measures and parameters to adjust (such as modulation and video quality) for improvement of these quality measures and implement a successful SVC scenario where optimization of performance over varying channel conditions and scaling rate for the SVC is obtained. Keywords: LTE, SVC, modulation and coding schemes, quality scalability. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Long Term Evolution (LTE) teknolojisi 4G kablosuz geniş bant ağları tarafından tercih edilen teknolojidir. Bu tercih teknolojinin sağladığı hız, sağlamlık ve önemli teknolojik ve ticari avantajdan kaynaklanmaktadır. Son yıllarda, video akışı işlemlerine dayalı uygulamalar son derece popüler olmuştur. Videoların yoğun veri boyu nedeniyle, veri aktarım süreci için alternatif araştırmalar yapılmıştır. Veri hızını ve video kalitesini en üst düzeye çıkarmak için, değişken modülasyon ve kodlama düzenleri ile birlikte kullanılan Ölçeklenebilir Video Kodlama (ÖVK) kablosuz çoğa gönderim yöntemi ile heterojen kablosuz aygıtlara video akışı için mükemmel bir çözüm sağlamıştır. Farklı modülasyon ve kodlama şemaları seçimi ile ÖVK kötü kanal koşullarındaki kullanıcılar için temel video kalitesini korurken, iyi kanal koşullarındaki kullanıcılar için iyi video kalitesi sağlayabilmektedir. ÖVK uzamsal, zamansal ve nitelik olarak üç değişik türde ölçeklenebilirlik desteklemektedir. Özellikle nitelik ölçeklenebilirlik, deneyim kalitesi üzerine önemli bir rol oynar. Yukarıdakiler ışığında, tezdeki araştırma değişen kanal koşullarına sahip kablosuz iletişim bağlantısı üzerindeki video akışında oluşacak sorunun giderilmesine yöneliktir. Araştırmanın amacı esas olarak sistemin kalite ölçüm ve parametre ayarlarının (örneğin modülasyon ve video kalitesi gibi) yeniden tanımını yaparak kalite ölçümlerinde iyileştirme sağlamak ve değişen kanal şartlarında başarılı bir ÖVK senaryosu oluşturabilmektir. Anahtar Kelimeler: LTE, ÖVK, modülasyon düzeni, nitelik ölçeklenebilirlik. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Electrical and Electronic Engineering en_US
dc.subject Image transmission - Image processing - Digital techniques en_US
dc.subject Multimedia communications - Image processing - Wireless communication systems en_US
dc.subject LTE, SVC, modulation and coding schemes, quality scalability en_US
dc.title Video Transmission Using Scalable Video Coding For 4G Wireless Communications Systems en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Department of Electrical and Electronic Engineering. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record