Kaos Ve Karmaşanin Türk Romaninda İşleniş Biçimleri

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Ertuğrul, Aydın
dc.date.accessioned 2016-09-27T10:27:52Z
dc.date.available 2016-09-27T10:27:52Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Ertuğrul Aydın. ''Kaos Ve Karmaşanin Türk Romaninda İşleniş Biçimleri'' 2006/3 pp. 57-65. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/2902
dc.description The file in this item is the publisher version (published version) of the article. en_US
dc.description.abstract Roman türünün, batı edebiyatında olduğu kadar, Türk edebiyatında da kaynaklık değeri azımsanmayacak ölçüdedir. Roman metinlerinin çeşitli bilim daliarına sağladığı aydınlatıcı işlev kadar roman teorisi, çeviri, metinler arasılı k, anlambilim gibi alt bilim kolianna sağladığı yararlar ön plana çıkmaktadır. Kaos ve kargaşa kavramlarını, 1872'den bu yana yazılan ve sayıları dört bini geçen Türk romanları arasında, edebi değeri yüksek olan, edebiyat bilim ve tarihinin önemsediği, modem Türk romanının başlangıcı sayılan ya da romanda bir dönüm noktası olan, başta olmak üzere, konumuza tipik model özellikleri gösteren örnekleri ele almaya çalışacağız. Böylece, öncelikle, kaos ve kargaşanın, yazarromancı dünyasında, kahramanların ele alınış/işieniş biçimlerini saptayarak; konunun özümsenişi ve olay aktarımı, roman kahramanına yansıyan psikolojik atmosfer gibi kırılma noktalarını sergileyeceğiz. Tanzimat edebiyatının İntibah, Araba Sevdası romanları ile Servet-i Fünün edebiyatının yol açıcı ve özgün örnekleri arasında yer alan Mai ve Siyah, Eylül, Kırık Hayat/ar, Aşk-ı Memnu gibi son derece sağlam örgülü ve arka plan odaklı romanların metinlerinden kaos merkezli çözümlernelere gideceğiz. Bunun dışında, Cumhuriyet devri romancılığımızın, özelikle, ülkemizde Bergson çevirilerinin yayınlanması sonrasında, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Fahim Bey ve Biz, M atmazel Noralya 'nın Koltuğu son dönem-çağdaş Türk edebiyatının Orhan Pamuk imzalı Sessiz Ev, Yeni Hayat ve Benim Adım Kırmızı romanlarında yoğunluk gösteren kaos konusunu yer alış biçimlerini ele alacağız. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Türk Romanı en_US
dc.subject Roman Teorisi en_US
dc.subject Roman Sanatı, en_US
dc.subject Romanda İşlev en_US
dc.subject Kaos ve Karmaşa. en_US
dc.title Kaos Ve Karmaşanin Türk Romaninda İşleniş Biçimleri en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Journal of istanbul Kültür University en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Department of Turkish Teaching en_US
dc.contributor.authorID TR217126 en_US
dc.identifier.startpage 57 en_US
dc.identifier.endpage 65 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record