Edebiyatin Siyasetle Kesişen Noktasında Yazar Ve Şairlerin Tutumları

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Aydın, Ertuğrul
dc.date.accessioned 2016-09-27T10:29:22Z
dc.date.available 2016-09-27T10:29:22Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Ertuğrul Aydın. ''Edebiyatin Siyasetle Kesişen Noktasında Yazar Ve Şairlerin Tutumları'' Muhafazakar Düşünce, Vol. 4, No. 13-14, pp. 141-146, 2007. en_US
dc.identifier.issn 1304-8864
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/2903
dc.description The file in this item is the publisher version (published version) of the article. en_US
dc.description.abstract Siyasetin yeri, hem Batı edebiyatında hem de Türk edebiyatında azımsanmayacak ölçüdedir. Siyaset, hem yazar ve şair kimliklerinde, hem de ortaya konan eserlerde kendini gösterir. Siyasetin değişik bilim dallarında hissettirdiği etkiyi edebiyatın hanesinde de görürüz. Edebiyatımızın 1839 Tanzimat Fermanı’yla girdiği yenileşme devresi, bizzat siyasal olayların içinden geçerek oluşum kazanmaya çalışmıştır. Bu yenileşmenin ilk mensuplarından Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın önemli roller üstlendiklerine tanık oluruz. Hem o devrenin şiir çizgisinde, hem de Tük edebiyatında, 1872’den bugüne dek sayısı dört bini geçen popüler tür romanın siyasetle barışık yanlarını yakından hissedebiliriz.Edebiyat bilimi ve edebiyat tarihinin önemsediği bir tür olan roman, sosyal hayat, dünya görüşü, felsefî çerçeve, düşünce iklimi noktalarında, hemen hissedilmeyen bir mesajı, algılatmayı da içinde barındırır. Bu nedenle, siyasal bakış, romancı dünyasında, kahramanların ele alınış/işleniş biçimlerinde saptanabilir. Problemin özümsenişi ve olayların aktarımı, yazar kimliğini de açığa çıkarır. Hemen belirtmek gerekir ki, edebiyatımızın Tanzimat, Meşrutiyet, Cumhuriyet devri gibi dönem veya devrelere ayrılışında, son yüzelli yılın siyasal olaylarının etkisi vardır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Kadim Yayınları en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Edebiyat en_US
dc.subject Siyaset en_US
dc.subject Edebiyat-Siyaset İlişkisi en_US
dc.subject Yazarda Siyasî Aktör en_US
dc.subject Siyasal Bilinç en_US
dc.title Edebiyatin Siyasetle Kesişen Noktasında Yazar Ve Şairlerin Tutumları en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Muhafazakar Düşünce (The Journal of Conservative Thought) en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Department of Turkish Teaching. en_US
dc.contributor.authorID TR217126 en_US
dc.identifier.volume 4 en_US
dc.identifier.issue 13-14 en_US
dc.identifier.startpage 141 en_US
dc.identifier.endpage 146 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record