Kibris Türk Dergiciliği

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Aydın, Ertuğrul
dc.date.accessioned 2016-09-27T10:38:38Z
dc.date.available 2016-09-27T10:38:38Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Ertuğrul Aydın. ''Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları'' ,Vol.4 , No. 8 , pp.,159-172, 2012. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/2905
dc.description The file in this item is the publisher version (published version) of the article. en_US
dc.description.abstract Basın hayatında, gazetenin yanı başında önemli bir köşe taşı olan dergiciliği yakından tanımak ve tanıtmak amacıyla yola çıktığımız bu çalışmada, toplumların kültür dağarcığına önemli katkılar yapan dergilerin Kıbrıs’taki seyir ve rolünü saptamak istedik. Kıbrıs dergiciliği, Türkçe, Rumca ve İngilizce olarak ‘Ada’nın kültür hayatına kılavuzluk etmesi, problemleri mercek altına almak isteyişi, bir zevk ve entelektüel birikim kazandırma amaçları açısından önemli rol oynamıştır. Bu çalışmada her üç dilde yayımlanan dergiler ele alınmıştır. Ayrıca dergileri, Kıbrıs’ta yönetim dönemleri göz önünde bulundurarak “1963-1974 Arası”, “1983 Sonrası” gibi devrelere ayırıp inceledik. Böylelikle, her dönemde dergicilik hayatının kazandıkları ve kazandırdıklarını görmek, şartlarla paralel olan gelişim boyutlarını da saptamak istedik. Zaman zaman karşılaşılan sorunlara rağmen yayın hayatını devam ettirmeye çalışan dergiler, seslendikleri kitlelere mesajlarını iletmiştir. İncelememiz esnasında karşılaştığımız problemlerden biri olan gazete-dergi ayrım problemini, yayına eklenen açıklamalardan, bazen de isimden yola çıkarak ya da doğrudan kaynağın kendisine ulaşarak çözmeye ve dergilerin yayımlanış ve kapanış amaçlarını, seyrek aralıklarla yayınını sürdüren dergilerin sorunlarını analiz etmeye çalıştık. en_US
dc.description.abstract In this study, whom we have acted in order to advertise and to be closely acquainted with the magazine publishing which has been an important corner stone, right next to the newspaper, in the life of the press, we have wanted to determine the role and the course in Cyprus of the magazines which seriously contribute to store of knowledge of culture of societies. The magazine publishing of Cyprus played an important role in terms of the aims to earn an intellectual background and a pleasure and want to scrutinize problems carefully and to guide the cultural life of “ Island ” as Turkish, Romaic and English. In this study, the magazines which publish in every three of languages have been examined. Specially, we have examined to the magazines, separating to the periods like “Between 1963 – 1974” and “After 1983” by considering to the terms of government in Cyprus. In this way, we have also wanted to determine the extents of development which is paralel with the conditions and see to things that the life of magazine publishing both acquires and earns in the every period.Although the problems to be faced occasionally, the magazines which try to maintain their own life of publishing, conveyed their messages to the masses that they address. We have studied to analyze the problems of the magazines which sustain their publication at infrequent intervals and the aims of closure and publishing of the magazines and solve the problem of distinction between the newspaper and the magazine, which is one of problems whom we face in the course of our examination, by attaining its source directly or by means of the name sometimes, by way of explanations which are added to publication. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher DERGÂH YAYINLARI en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Kıbrıs (Cyprus) en_US
dc.subject Dergi (Magazine) en_US
dc.subject Dergicilik ( The Magazine Publishing) en_US
dc.subject Kıbrıs Dergiciliği (The Magazine Publishing of Cyprus) en_US
dc.title Kibris Türk Dergiciliği en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Department of Turkish Teaching. en_US
dc.contributor.authorID TR217126 en_US
dc.identifier.volume 4 en_US
dc.identifier.issue 8 en_US
dc.identifier.startpage 159 en_US
dc.identifier.endpage 172 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record