Destination Image, Destination Attribute and Tourist Intention to Revisit and Recommend: An Application in Sanaga Maritine-Cameroon

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kayaman, Rüçhan
dc.contributor.author Likoum, Veronique Gaelle Ngo Ndjehemle I
dc.date.accessioned 2016-09-30T12:18:19Z
dc.date.available 2016-09-30T12:18:19Z
dc.date.issued 2015-09
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Likoum, Veronique Gaelle Ngo Ndjehemle I. (2015). Destination Image, Destination Attribute and Tourist Intention to Revisit and Recommend: An Application in Sanaga Maritine-Cameroon. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/2947
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2015. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Rüçhan Kayaman. en_US
dc.description.abstract This research reexamined some survey made previously by scholars on destination image and destination attributes. The survey studied clearly the relationship between destination image components (cognitive and affective image), then tourists perception of overall image of Edea as a destination. Secondly this survey assesses the impact of overall image on the potential future behavior of tourist such as revisit intention and intention to recommend. At last, it assesses if cognitive and affective image are directly and positively related to the intention to recommend and intention to revisit a destination. The survey was run in Cameroon and the particularity of this study is that it is the first study which focused on the destination image, destination attributes and the tourist future behavioral intention on Sanaga-Maritime (Edea) as a destination. The result of this research shows that based on regression analysis, Cognitive Image influences Overall Image, Revisit and Recommend Intention positively. But when we include Overall Image, in the equation, Overall Image is partially mediating the relationship between Cognitive Image, Revisit, and recommendation. Moreover Affective Image does not have any influence Intention to Recommend. Affective Image has a positive impact on Revisit Intention and when Overall Image is Included in the regression, it plays as a partial mediator. Furthermore, considering the results, some managerial implications have been proposed with some limitations and recommendations for future research. Keywords: Destination image; Cognitive image; Affective image, revisit intention, intention to recommend; Cameroon; Sanaga-Maritime; Edea. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma araştırmacılar tarafından daha önceden yapılmış olan destinasyon görüntüleri, imajları ve özelliklei hakkında yapılmış olan bazı anketlerin yeniden değerlendirilmesidir. Bu anket çalışması açıkça Edea’nın destinasyon imaj bileşenlerinin (bilişsel ve duygusal görüntü) ve genel görüntüsünün turistlerlerin algısına olan ilişkisini inceledi. İkinci olarak, bu araştırma destinasyonun genel imajının turistlerin gelecekteki potansiyel davranışını örneğin; tekrar ziyaret etme ve tavsiye niyeti üzerindeki etkisini değerlendirmiştir. Son olarak, eğer bilişsel ve duygusal görüntünün turistlerin destinasyonu tekrar ziyaret ve tavsiye etmek üzerinde doğrudan ve olumlu sonucu varmı diye değerlendirmiştir. Bu çalışma Kamerun’un Sanaga-Maritime (Edea)‘ da yapılmış olup özellikle destinasyon imajı ve destinasyon özelliklerinin turistlerin gelecek dönem için destinasyonu tekrar ziyaret etmek ve başkalarına tavsiye etmeleri konusuna odaklanmış ve burada yapılmış olan ilk çalışmadır. Regrasyon analizine dayalı olarak yapılmış olan bu araştırmanın sonucu göstermektedir ki, Bilişsel ımajın, genel ımaja ve touristlerin tekrar ziyaret ve başkalarına tavsiye etme niyetine olumlu olarak etkilemektedir. Fakat, biz bu eşitliğe genel imajı eklediğimizde bilişsel imaj ile turistlerin tekrar ziyaret ve başkalarına tavsiye etme niyeti arasında kısmı olarak arabuluculuk yapmakta olduğunu görmüş bulunmaktayız. Öte yandan, duygusal imajın turistlerin destinasyonu tekrar ziyaret ve başkalarına tavsiye etme niyetlerine herhangi bir etkisine rastlanmamıştır. Duyuşsal Görüntü, tekrar ziyaret niyeti ve genel imaj regresyona dahil edildiğinde, duygusal imajın tekrar ziyaret etme niyetine olumlu etkisi bulunmakta olup kısmı arabuluculuk yapmakta olduğu saptanmıştır. Ayrıca, bu araştırmada elde edilen sonuçlar dikkate alıınarak bazı yönetimsel tavsiyelerde bulunmaktadır. Ayrıca, gelecekte yapılacak araştırmalar için bazı kısıtlamalar ve tavsiyeler içermektedir. Anahtar Kelimeler: Destinasyon imajı, Bilişsel imaj, Duygusal imaj, tekrar ziyaret niyeti, tavsiye niyeti, Kamerun; Sanaga-Maritime; Edea. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism - Cameroon en_US
dc.subject Destination image en_US
dc.subject Cognitive image en_US
dc.subject Affective image en_US
dc.subject revisit intention en_US
dc.subject intention to recommend en_US
dc.subject Cameroon en_US
dc.subject Sanaga-Maritime en_US
dc.subject Edea en_US
dc.title Destination Image, Destination Attribute and Tourist Intention to Revisit and Recommend: An Application in Sanaga Maritine-Cameroon en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, Department of Tourism Management en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record