An Ecological Study on Earth Sheltered Housing in Different Climates

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sevinç, Harun
dc.contributor.author Mirrezaei, Seyedeh Ayeh
dc.date.accessioned 2016-10-06T07:10:48Z
dc.date.available 2016-10-06T07:10:48Z
dc.date.issued 2015-10
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Mirrezaei, Seyedeh Ayeh. (2015). An Ecological Study on Earth Sheltered Housing in Different Climates. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/2954
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2015. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Harun Sevinç. en_US
dc.description.abstract The purpose of this thesis was to illustrate the potential of the earth sheltered housing related to integration to the topography from the ecological viewpoint and sustainable holistic approach when they are applied to the different climatic regions. Problems that modern world is currently faced with, includes the excessive consumption of non- renewable energy sources, environmental pollution and depletion of natural landscape and topography because of negative impacts of human activities. In this context, the role of conventional buildings particularly housing as a major source of energy consumption and polluting the environment is more than other building types. Therefore, earth sheltered housing is pointed out as a significant alternative to above ground housing due to decrease the environmental footprint and energy consumption. This research incorporates an analysis of earth sheltered houses in various climatic conditions by including the ecological potential of earth sheltered architecture such as building materials, daylighting and topography. The methodology of this research is applied through the comparison analysis via documents. As a result, minimum environmental footprint, energy saving and natural landscape preservation are significant advantages of earth sheltered houses in order to promote the life quality with an approach to ecological architecture. Keywords: Earth sheltered houses, ecological architecture, climate, daylight, building materials en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu tezin amacı, sürdürülebirlik ve ekolojik bakış açısından değişik iklimlerde uygulanan toprak altındaki konutların potansiyelini, vurgulamaktır. Dünyada şu an var olan ve yaşanan problemler insanların olumsuz yaşam tarzlarından ve aktiviterinden kaynaklanmaktadır.Örneğin yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarının sınırsız şekilde tüketilmesi, çevre kirliliği, doğal peyzajın ve topoğrafyanın tüketilmesi olarak sıralanabilir. Bu bağlamda, konutların rölü diğer yapı türleri ile karşılaştırıldığında, yüksek enerji tüketimi ve çevre kirliği açısından daha belirgindir. Bu yüzden toprak altındaki konutların, çevresel etkiyi (çevresel ayak izi) ve enerji tüketimini aza indirmek için, yer üstü konutlara karşılık önemli bir konut alternatifi olarak vurgulanabilir.Bu araştırma; farklı iklim şartlarındaki toprak altı konutlarının ekolojik potansiyelini yapı konstrüksiyonu ve malzemelerini, günışığının kullanımını ve topoğrafya ya uyumunu belirgin kriterler olarak sınırlandırmak ve analiz etmektir. Değişik kaynaklarının karşılaştırılması ve irdelenmesi, araştırma metodu olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak, toprak altı evlerinin en önemli avantajları çevresel etkiyi (çevre ayak izi) en aza indirmesi, enerji tasarrufunu sağlaması ve peyzajı korumasıdır. Toprak altı evlerinin ekolojik mimarlığa yaklaşımı, yaşam kalitesinin korunması açısından önemli bir faktördür. Anahtar Kelimeler: Toprak altı evler, ekolojik mimarlık, iklim, gün ışığı, yapı malzemeleri. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Earth sheltered houses - Underground construction en_US
dc.subject Earth sheltered houses - Design and construction en_US
dc.subject Earth sheltered houses en_US
dc.subject ecological architecture en_US
dc.subject climate en_US
dc.subject daylight en_US
dc.subject building materials en_US
dc.title An Ecological Study on Earth Sheltered Housing in Different Climates en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record