''Yetki Sözleşmesine İlişkin La Haye Konvanisyonu'' ve ''Hukuki ve Ticari Konularda Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi ve Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında AB Konsey Tüzüğü'nde Yetki Sözleşmesi

EMU I-REP

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)