Yaşar Kemal’in Hikâye ve Romanlarında Çocuklar Üzerine İnceleme

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Akgün, Adnan
dc.contributor.author Yalçınkaya, Servet
dc.date.accessioned 2016-10-14T06:48:02Z
dc.date.available 2016-10-14T06:48:02Z
dc.date.issued 2016-02
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Yalçınkaya, Servet. (2016). Yaşar Kemal’in Hikâye ve Romanlarında Çocuklar Üzerine İnceleme. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3038
dc.description Türk Dili ve Edebiyatı Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2016. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Adnan Akgün en_US
dc.description.abstract Yasar Kemal's story and novel were used in thematic examination upon children. Yasar Kemal who focuses on children novels and stories were discussed, they are: Sarı Sıcak(1952), YılanıÖldürseler (1976), Al GözümSeyreyleSalih (1976), Kuşlar da Gitti(1978), AllahAskerleri(1978),YağmurcukKuşu (1980), Hüyükteki Nar Ağacı (1982), Kale Kapısı (1985), KanınSesi (1991), Adlıromanlarıve Filler SultanıileKırmızıSakallıTopalKarınca (1977). The thesis "Introduction" section, made of the subject of study, purpose, significance, methods, conceptual framework, assumptions, scope and limitations, and data collection techniques. The second part of the thesis development of children's literature in Turkey and in the world, and the information is given about YaşarKemal’s the life and literary personality. The third chapter is the main part of the thesis Yasar Kemal's that focuses on children novels and stories, we examined the psychological and socio-economic dimensions of the works related to children at that timeunder six headings. These titles respectively Family Child Relations, Child Abuse Elements, Street Child Relationship, delinquent children, children affected by environmental conditions, child mortality, frighten children. As a result in the conclusion the evaluation was done and some results were derived. Keywords: Yaşar Kemal, Child Literature en_US
dc.description.abstract ÖZ: İncelemede Yaşar Kemal’in hikâye ve romanlarında, Çocuklar Üzerinde tematik olarak bir inceleme yapıldı. Bu çerçevede, Yaşar Kemal’in çocuklar üzerinde odaklanan Sarı Sıcak(1952), Yılanı Öldürseler (1976), Al Gözüm Seyreyle Salih (1976), Kuşlar da Gitti(1978), Allah’ın Askerleri(1978),Yağmurcuk Kuşu (1980), Hüyükteki Nar Ağacı (1982), Kale Kapısı (1985), Kanın Sesi (1991), adlı romanları ve Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca (1977) incelendi. Tezin "Giriş" bölümünde, yapılan çalışmanın konusu, amacı, önemi, yöntemi, kavramsal çerçevesi, varsayımları, kapsam ve sınırlılıkları ve veri toplama tekniği belirtildi. Tezin ikinci bölümünde Türkiye’de ve dünyada çocuk edebiyatının gelişimi, Yaşar Kemal’in hayatı ve Edebi kişiliği ile ilgili bilgi verildi. Tezin ana bölümü olan üçüncü bölümde Yaşar Kemal’in eserlerindeki çocukları o dönem içerisindeki psikolojik ve sosyo-ekonomik boyutları göz önünde bulundurularak altı başlık altında incelendi. Bu başlıklar sırasıyla Aile Çocuk İlişkisi, İstismar Unsuru Çocuk, Sokak Çocuk İlişkisi, Suç İşleyen Çocuklar, Çevre Koşullarından Etkilenen Çocuklar, Çocuk Ölüm, Çocuk korkudur. Sonuç bölümünde ise çalışma ile ilgili çıkan sonuçlar ortaya kondu. Anahtar Kelimeler: Yaşar Kemal, Çocuk Edebiyatı, Çalışan çocuk, Suça itilen çocuk. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Türk Dili ve Edebiyatı en_US
dc.subject Yaşar Kemal, 1923-2015 - Hikayele - Çocuk Temas - İnceleme en_US
dc.subject Türk Edebiyatı - Hikaye - Roman en_US
dc.subject Yaşar Kemal en_US
dc.subject Çocuk Edebiyatı en_US
dc.subject Çalışan çocuk en_US
dc.subject Suça itilen çocuk en_US
dc.subject Child Literature en_US
dc.subject hikâye en_US
dc.subject tema en_US
dc.subject Çocuk en_US
dc.title Yaşar Kemal’in Hikâye ve Romanlarında Çocuklar Üzerine İnceleme en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record