Kamilleşen Beşeriyet

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Asgerov, Şahlar
dc.contributor.editor Ersoy, Emir
dc.contributor.other Orucova, Arzu (çeviren)
dc.contributor.other Mansimi, Cafer (destekçi)
dc.date.accessioned 2016-10-28T12:35:56Z
dc.date.available 2016-10-28T12:35:56Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Asgerov, Ş. 2016. Kamilleşen Beşeriyet en_US
dc.identifier.isbn İSBN 978-9952-8218-5-7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3050
dc.description Okurlara sunulan “Kamilleşen Beşeriyet” kitabı üç sene önce yayınlanmış, “Kamilleşen Düşünce” kitabının bilimsel temeli korunarak yapısal ve konu bakımından yenilenmiş ve zenginleştirilmiştir. Kitabın konusu, felsefi kapsamı genişletildiğinden yeni başlık altında sunulmaktadır. Kitapta, ekonomik, sosyal, siyasal ve manevi hayatın bir takım meselelerini daha derinden araştırabilmek için yeni ölçüt kullanılmıştır. Yeni ölçüt olarak, yapılması gereken işin yapılan kısmının, yapılmayan kısmına olan oranı esas alınmıştır. Bu ölçütün yardımıyla gezegenin bazı makroekonomik verilerini ilk defa tablo olarak değil, grafik şeklinde sunmak mümkün olmuştur. Bu metot, gezegenin olduğu kadar herhangi bir devletin gelişim dinamiğini izleme, onu denetleme, gelecek stratejisini belirleme imkanı sunmaktadır. Kitapta ikinci dünya ülkesinden birinci dünya ülkeleri sırasına geçmenin gerekli ve yeterli şartları da belirlenmiştir. İleri sürülen kavram bir ülkenin gelişmesine, hem de gezegenin ekonomik potesialını kontrol etmeye, geleceğe giden yolun doğrusunu seçmeye izin verir. Beşer tarihi, yeni ölçütün ışığında açık şekilde iki devreye ayrılmaktadır. Birinci devirde, dünyada gerçekleşen sosyal süreçlerin geneli, kişisel menfaatler doğrultusunda, istem dışı düşüncenin sayesinde gerçekleşmiştir. İkinci devirde sosyal süreçlerin geneli, toplumsal menfaatin, zeka gücünün bilinçli düşüncenin etkisiyle gerçekleşmektedir. Geçişin dinamiği ve geleceğe giden yolun sonu da kitapta tartışılmaktadır. Kitap pedagojik, sosyal felsefe alanında çalışan, beşeri sivilizayonun gelişim prensipleriyle ilgilenen uzmanlar ve geniş okuyucu kitlesi için kaleme alınmıştır. Kitabın editörü Türk Ajansı Kıbrıs’ın Yönetim Kurulu üyesi ve eski Başkanı, gazeteci Emir Ersoy’dur. Kitabın Türkçe çevirisi ise Türkiye'nin Marmara Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisan eğitimi alan magistirantı Arzu Orucova’ya aittir. Kitabın ön sözü KKTC II cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat tarafından yazılmıştır. Kitabın türkçe hazırlanmasının destekçilerinden biri Doğu Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler mezunu Cafer Mansimi’dir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Sosyal felsefe en_US
dc.subject Beşeri sivilizayonun gelişim prensipleri en_US
dc.subject Kültür ve Maneviyat en_US
dc.subject Değer ve Uyum en_US
dc.subject Değerlendirme Modeli en_US
dc.subject Yeni Ölçüt en_US
dc.subject Kamillik Faktörü en_US
dc.subject Bilginin Değerlendirilmesi en_US
dc.subject Dünya ve Eğitim Sistemi en_US
dc.subject Öğrenci - Öğretmen Oranı en_US
dc.subject Yükseköğretimin Kapsam Emsali en_US
dc.subject Yükseköğretim Kurumlarında Profesör Görevi en_US
dc.subject Üniversitelerin Reytinginin Grafiği en_US
dc.subject Bilim ve Eğitim Ortamı en_US
dc.subject Gelişim, Teknoloji ve Bilim Vahdeti en_US
dc.subject Ekonomi ve Yönetim en_US
dc.subject Doğru Kararların Hikmeti en_US
dc.subject İnsani Gelişme Endeksi en_US
dc.subject Menfaatlerin Mücadelesi en_US
dc.subject Yönetim ve Kamillik en_US
dc.subject Ekonomi ve Kültür en_US
dc.subject Rüşvet en_US
dc.subject Sosyal Dinamik en_US
dc.subject Sürdürülebilir İnsani Gelişme en_US
dc.subject Faaliyette Başarı Kıtlığı en_US
dc.subject Devlet Makinesinin Üç Bardak Modeli en_US
dc.subject Açık Toplum en_US
dc.subject Tarih sonrası ve Adalet en_US
dc.subject Allah’ın İspatı en_US
dc.subject Sonuncu Peygamber en_US
dc.subject Ortalama Yaşam Süresi en_US
dc.subject Düşünce Tarzı en_US
dc.subject Nereye Gidiyor Bu Dünya? en_US
dc.subject Mutluluğa Giden Yol en_US
dc.subject Şahlar Əsgərov en_US
dc.subject Şahlar Asgerov en_US
dc.subject Kamilleşen Beşeriyet en_US
dc.subject Cafer Mansimi en_US
dc.subject Cəfər Mənsimi en_US
dc.subject Jafar Mansimi en_US
dc.subject Cefer Mensimi en_US
dc.subject Emir Ersoy en_US
dc.subject Eğitim ve felsefe en_US
dc.subject Şahlar Əsgərov kitab en_US
dc.subject Mehmet Ali Talat en_US
dc.subject Emirullah Mehmetov en_US
dc.subject Arzu Orucova en_US
dc.title Kamilleşen Beşeriyet en_US
dc.type book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record