The Study of the Relation between Spatial Organization and Climate in Traditional Iranian Architecture by the Use of Graph Theory

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor B.Özdeniz, Mesut (Co-Supervisor)
dc.contributor.advisor Hançer, Polat (Supervisor)
dc.contributor.author Pourvahidi, Parastoo
dc.date.accessioned 2017-01-17T08:53:39Z
dc.date.available 2017-01-17T08:53:39Z
dc.date.issued 2014-08
dc.date.submitted 2014
dc.identifier.citation Pourvahidi, Parastoo. (2014). The Study of the Relation between Spatial Organization and Climate in Traditional Iranian Architecture by the Use of Graph Theory. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3150
dc.description Doctor of Philosophy in Architecture. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2014. Co-Supervisor: Prof. Dr. Mesut B. Özdeniz, Supervisor: Assist. Prof. Dr. Polat Hançer. en_US
dc.description.abstract This research will analyze the traditional Iranian buildings according to the climatic factors by the use of graph theory. By this way, the hypothesis that climate factor has a major effect on the organization of the spaces in traditional Iranian buildings will be tested. Access graphs have been used to clarify the connectivity and depth of a building’s spaces from the socio-cultural point of view. However, it cannot be applied to climate studies. Thus, this study developed and justifies the existing technique to define building layouts in terms of climate and thermal comfort. The thermal comfort was graphically evaluated by the two main factors like solar gain and wind effect, with the use of a simple multi-attribute rating technique. All the analysis had been done in the interval of zero (the worst condition) to three (the best condition). The proposed justified graph method proved that the thermal comfort factors of the buildings under study match the seasonal movements of their inhabitants. Consequently, the developed justified graph method can be used to study space organization in traditional Iranian building in terms of solar gain and wind effect. Keywords: graph theory; justified graph method; thermal comfort; Iranian traditional architecture; seasonal movement en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışmada, grafik teorisi kullanarak iklim faktörünün İran’daki beş farklı iklim bölgesinde analizleri yapılmıştır. Sosyo- kültürel bakış açısıyla, erişim grafikleri kullanılarak, binalardaki mekanların bağlantı ve derinlikleri açıklanmıştır. Fakat, erişim grafikleri mevcut haliyle iklim çalışmalarına uygulanmamaktadır çünkü mevcut bağlantı anlayışı iklim çalışmalarında uygun sonuçlar vermez. Bu nedenledir ki, bu çalışmada mevcut teknikler revize edilmiştir. Yazar, termal konfor faktörleri açısından yapı düzenlerini tanımlamak için doğrulanmış grafik yöntemi geliştirmiştir. Bu çalışmada, termal konfor faktörleri grafiksel olarak multi-özellik değerlendirme tekniği ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada da grafiksel olarak değerlendirilen iki ana faktör, güneş kazanımı ve havalandırma, termal konfor koşulları olarak analiz edilmesi mümkündür. Bütün analizler, bir, iki ve üç sıfır aralığı miktarında yapılmıştır. Giriş grafik mantığına benzer olarak yüksek derinlik değeri daha fazla gizlilik anlamına gelir. Bu doğrulanmış methodda üç aralığı en iyi termal konfor durumunu ve sıfır en kötü termal konfor aralığıdır. Son olarak, bu çalışmada doğrulanmış grafik yöntemi, çalışmanın binaların termal konfor faktörlerini yaşayanların mevsimsel hareketleri adı altında kanıtlıyor. Anahtar Kelimeler: Grafik teorisi; doğrulanmış grafik method; termal konfor; geleneksel İran mimarisi; mevsimsel hareketler. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Architecture - Buildings - Climatic Factors - Iran en_US
dc.subject graph theory en_US
dc.subject justified graph method en_US
dc.subject thermal comfort en_US
dc.subject Iranian traditional architecture en_US
dc.subject seasonal movement en_US
dc.title The Study of the Relation between Spatial Organization and Climate in Traditional Iranian Architecture by the Use of Graph Theory en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record