Brand Loyalty and Consumption of Dairy Products among International Students in North Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kaya, Anıl Kemal
dc.contributor.author Anametemfiok, Etietop Sweetie
dc.date.accessioned 2017-04-20T06:45:03Z
dc.date.available 2017-04-20T06:45:03Z
dc.date.issued 2015-09
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Anametemfiok, Etietop Sweetie. (2015). Brand Loyalty and Consumption of Dairy Products among International Students in North Cyprus. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3192
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2015. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya. en_US
dc.description.abstract FMCGs especially dairy products are products that are often being consumed by people. As North Cyprus is known as a University Island, there are so many international students visiting the island for education. This study focused on dairy products brands produced in North Cyprus. Since international students are in a country that is not their own, and since advertisements are in Turkish language, the study sought to know how they develop and maintain brand loyalty to products that they are not familiar with, as well as their decision making process while making their purchase. This research was conducted in the Spring 2015 semester. The total number of international students in North Cyprus Universities is 10, 168 (Economic and Social Indicator, 2013). The researcher conducted this study in four internationally acclaimed universities that had more than 1000 international students. Number of respondents in each universities where, Eastern Mediterranean University (150), Cyprus International University (88), Girne American University (72), and Near East University (60), which makes a total of 370 International students. Findings indicate that there is no brand loyalty of dairy products among international students in North Cyprus, although they consume dairy products on weekly basis. However, they have their preferred brands that they purchase because of factors like the price, taste, quality of the brand. This study recommends that since price is an important criterion for international student, in their decision making process, FMCGs companies in North Cyprus should put this criterion into consideration by producing products that are easily affordable to students. Furthermore, since there are so many foreign students coming into North Cyprus, FMCGs marketers should make their advertisements in English to reach a wider public. This way, non- Turkish speakers would become aware of the benefits of purchasing their brand. Keywords: FMCGs, Interpersonal Communication, Marketing Communication, Consumer Behaviour, Consumer Decision Making Process en_US
dc.description.abstract ÖZ: Hızlı tüketim malları, özellikle süt ve süt ürünleri insanlar tarafından sıklıkla tüketilen ürünlerdendir. Kuzey Kıbrıs, Üniversite adası olduğundan çok fazla yabancı uyruklu (uluslararası) öğrenciler de adayı eğitim amaçlı ziyaret etmektedir. Bu araştırma Kuzey Kıbrıs`ta üretimi yapılan süt ve süt ürünlerine odaklanmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler kendi ülkelerinde olmadıkları gibi ülkede kullanılan Türkçe dilini de ülkeye gelmeden önce bilmemektedirler. Üretilen ürünlerin reklamların Türkçe dilinde de olması, yabancı uyruklu öğrencilerin ürün satın almada karar verme süreçleri ve marka sadakatleri nasıl oluşturduğu incelemektedir. Bu araştırma bahar dönemi 2015’e aittir. Toplam 10,168 yabancı uyruklu öğrenci Kuzey Kıbrıs Üniversitelerinde öğrenim görmektedir. (Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, 2013). Bu araştırma Uluslararası kabul gören ve minimum 1000 yabancı uyruklu öğrenciye sahip dört üniversite öğrencilerine yönelik yapılmış bir araştırmadır. Toplamda 370 katılımcının bulunduğu araştırmada Doğu Akdeniz Üniversitesi (150), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (88), Girne Amerikan (72) ve Yakın Doğu Üniversitesinde öğrenim gören (60) yabancı uyruklu öğrenciler üzerinden incelenmiştir. Bulgulara göre Kuzey Kıbrıs’taki yabancı uyruklu öğrenciler her ne kadar da haftalık süt ve süt ürünleri tüketseler de herhangi bir marka sadakati bulunmamaktadır. Ancak fiyat, tat ve kalite kriterlerine göre tercih ettikleri markalar bulunmaktadır. Araştırma bulgularına bağlı olarak fiyat yabancı uyruklu öğrencilerin en çok önem verdiği kriterlerinden biri olduğu bulgusuna rastlandı. Kuzey Kıbrıs’ta süt ve süt ürünleri üreten firmalar bunu göz önünde tutarak uygun fiyatlı ürünler üretip piyasaya sunması gerekmektedir. Ayrıca yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dilini bilmedikleri de göz önünde tutularak reklamlarını ingilizce dilinde vermesi tavsiye edilir. Anahtar kelimeler: FMCG, kişilerarası iletişim, pazarlama iletişimi, tüketici davranışları, tüketici karar verme süreci. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Brand loyalty - Brand choice - Dairy Products - Cyprus, North en_US
dc.subject Fast Moving Consumer Goods (FMCGs) en_US
dc.subject FMCGs en_US
dc.subject Interpersonal Communication en_US
dc.subject Marketing Communication en_US
dc.subject Consumer Behaviour en_US
dc.subject Consumer Decision Making Process en_US
dc.title Brand Loyalty and Consumption of Dairy Products among International Students in North Cyprus en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Department of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record