Kalsiyum Tüketimi Yetersiz Olan Premenstrual Sendromlu (PMS) Kadınlarda Besinsel Olarak Yeterli Kalsiyum Alımlarının PMS Semptomları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mercanlıgil, Seyit Mehmet
dc.contributor.author Hacıveziroğulları, Merve
dc.date.accessioned 2017-04-24T08:32:00Z
dc.date.available 2017-04-24T08:32:00Z
dc.date.issued 2015-07
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Hacıveziroğulları, Merve (2015). Kalsiyum Tüketimi Yetersiz Olan Premenstrual Sendromlu (PMS) Kadınlarda Besinsel Olarak Yeterli Kalsiyum Alımlarının PMS Semptomları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3231
dc.description Beslenme ve Diyetetik Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2015. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Seyit Mehmet Mercanlıgil. en_US
dc.description.abstract This study was planned and conducted to investigate effect of adequate calcium intake on Premenstrual Syndrome (PMS) symptoms in women with PMS who have inadequate calcium intake. Thirty one women, aged between 20-28 years, diagnosed with PMS and suitable for inclusion criteria, were participated in study. Participants were allocated to intervention (n=16) and control (n=15) groups randomly. Intervention group was ensured to take at least 1000 mg calcium from foods according to Recommended Dietary Allowances (RDA), for two months. 50 gr kashkaval cheese was given to intervention group every day and they were advised to drink 400 ml milk and to eat 150 gr yogurt for each day. No specific diet was recommended to control group. Premenstrual Syndrome Scale (PMSS) and Quality of life scale Short Form (SF-36) were performed in addition to general demographic information and dietary habits. There were no significant difference in PMSS total points between intervention and control groups at first and also in SF-36 physical and mental parts between intervention and control groups (p>0.05). Intervention group had significantly lower PMSS total points than initial. Also SF-36 physical and mental points were significantly higher at the end of study than initial results (p<0.05). According to these results, daily sufficient intake of calcium has positive effects on PMS symptoms and quality of life in women with PMS who take calcium lower than recommended. Key Words: Premenstrual Syndrome, calcium, quality of life en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma, kalsiyum tüketimi yetersiz olan Premenstrual Sendromlu (PMS) kadınlarda besinsel olarak yeterli kalsiyum alımının PMS semptomları üzerine etkisinin belirlenmesi amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışmaya yaşları 20-28 yıl arasında değişen, PMS tanısı almış ve çalışma kriterlerine uyan 31 birey dahil edilmiştir. Bireyler; müdahale (n=16), ve kontrol (n=15) şeklinde iki gruba rastgele ayrılmıştır. Müdahale grubunun iki ay süre boyunca RDA’nın belirlediği düzey olan en az 1000 mg kalsiyumu besinlerle almaları sağlanmıştır. İki ay boyunca her gün 50 gr kaşar peyniri müdahale grubuna verilmiş, ayrıca günde 400 ml süt ve 150 gr yoğurt tüketmeleri sağlanmıştır. Kontrol grubunun ise kalsiyum tüketimine müdahale edilmemiştir. Genel demografik özellikleri ve beslenme alışkanlıkları da sorgulanan bireylere, Premenstrual Sendrom Ölçeği (PMSÖ) ve Yaşam Kalite Ölçeği Kısa Formu (SF-36) uygulanmıştır. Müdahale ve kontrol gruplarının çalışma başındaki PMSÖ toplam puanı, SF-36 yaşam kalite ölçeği fiziksel fonksiyon ve mental sağlık puanları arasında fark bulunmamaktadır (p>0,05). Müdahale grubunun çalışma sonundaki PMSÖ toplam puanı, çalışma başındaki toplam puanına göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p<0,05). Müdahale grubunun çalışma sonundaki SF-36 yaşam kalite ölçeği fiziksel fonksiyon ve mental sağlık puanları, çalışma başındaki puanlara göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Bu sonuçlara göre, yetersiz kalsiyum tüketen PMS’li bireylerin günlük gereksinmesini karşılayacak kadar kalsiyum tüketmelerini sağlamak; PMS semptomları ve yaşam kaliteleri üzerine olumlu etki göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Premenstrual Sendrom, kalsiyum, yaşam kalitesi en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Premenstrual Sendrom, kalsiyum, yaşam kalitesi en_US
dc.subject Premenstrüel Sendrom en_US
dc.subject Premenstrual Syndrome, calcium, quality of life en_US
dc.subject yaşam kalitesi en_US
dc.subject kalsiyum en_US
dc.title Kalsiyum Tüketimi Yetersiz Olan Premenstrual Sendromlu (PMS) Kadınlarda Besinsel Olarak Yeterli Kalsiyum Alımlarının PMS Semptomları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record