Impacts of Organizational Responses on Customer Satisfaction and Loyalty in Northern Cyprus Hotels and Casinos

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kılıç, Hasan
dc.contributor.author Fard, Samaneh Bahrololumi
dc.date.accessioned 2017-05-22T07:56:50Z
dc.date.available 2017-05-22T07:56:50Z
dc.date.issued 2014-02
dc.date.submitted 2014
dc.identifier.citation Fard, Samaneh Bahrololumi. (2014). Impacts of Organizational Responses on Customer Satisfaction and Loyalty in Northern Cyprus Hotels and Casinos. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3261
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2014. Supervisor: Prof. Dr. Hasan Kılıç. en_US
dc.description.abstract Strategically, every organization follows a specific systematic plan of action to control the service recovery procedures, namely organizational responses. Organizational responses vary due to different approaches and opinions; however, six responses are usually referenced in the literature: timeliness, redress, facilitation, credibility, attentiveness and apology. Therefore, Investigation of the impacts of organizational responses on hotel-casino customers‟ satisfaction and loyalty in Northern Cyprus hotels and casinos provides useful information for policy makers and managers. Results show that while atonement, facilitation and attentiveness show statistically significant and positive relationships with customer satisfaction and loyalty, apology, promptness show different behaviors in Northern Cyprus hotels and casinos. In addition, it should be noted that creditability as an organizational response is measured but no significant result has shown up. Keywords: Organizational responses, Service Recovery, Customer Satisfaction, Customer Loyalty. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Stratejik olarak, her kuruluş kurtarma prosedürleri yani örgütsel tepkileri kontrol etmek için belli bir sistematik eylem planı takip eder. Örgütsel tepkiler farklı yaklaşımlar ve görüşler nedeniyle değişebilir, ancak, genellikle literatürde başvurulan altı metod: zamanındalık, telafi, kolaylaştırma, güvenilirlik, dikkat ve özür. Bu nedenle, Kuzey Kıbrıs oteller ve casinolar otel-casino müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerindeki örgütsel tepkilerin etkilerinin incelenmesi hareket tarzını belirleyenler ve yöneticiler için yararlı bilgiler sağlar. Sonuçlar gösteriyor ki, telafi, kolaylaştırma ve dikkat bize istatistik olarak önemli müşteri memnuniyeti gösterirken sadakat, özür, dakiklik ise Kuzey Kıbrıs oteller ve casinolarında farklı davranışlar göstermektedir. Buna ek olarak, dikkate alınmalıdır ki beğeni örgütsel tepkiler olarak ölçülmekte ancak etkili bir sonuç olarak gösterilmemektedir. Anahtar Kelimeler: Örgütsel tepkiler , Servis Kurtarma , Müşteri Memnuniyeti , Müşteri Sadakati. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Organizational effectiveness en_US
dc.subject Organizational behavior en_US
dc.subject Customer Services - Hotel Industry - Cyprus, Northern en_US
dc.subject Consumer Satisfaction - Tourism - Cyprus, Northern en_US
dc.subject Organizational responses en_US
dc.subject Service Recovery en_US
dc.subject Customer Satisfaction en_US
dc.subject Customer Loyalty en_US
dc.title Impacts of Organizational Responses on Customer Satisfaction and Loyalty in Northern Cyprus Hotels and Casinos en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record