Destination Image, Destination Attributes and Behavioral Intentions of Tourist: Case Study of Shiraz

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kayaman, Ruchan
dc.contributor.author Eslamzadeh, Sepideh
dc.date.accessioned 2017-05-22T08:03:27Z
dc.date.available 2017-05-22T08:03:27Z
dc.date.issued 2014-02
dc.date.submitted 2014
dc.identifier.citation Eslamzadeh, Sepideh. (2014). Destination Image, Destination Attributes and Behavioral Intentions of Tourist: Case Study of Shiraz. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3263
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2014. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Ruchan Kayaman. en_US
dc.description.abstract The current study has been reexamined the previous investigations which carried out by scholars and researchers about destination image and its attributes. The survey particularly examines the influence of destination image attributes (cognitive image, affective image, and unique image) first on the overall perception of tourists by the destination, evaluating the effect of overall image on the future tourists‟ behavior in term of intention for recommendation and intention for revisit and finally assess the direct and positive effects of cognitive image, affective image, and unique image on the revisit intention and recommendation intention. The study has been developed based on the existent model that has been surveyed by researchers however focusing on the unique image of Shiraz and evaluating the direct effects of destination attributes individually on the behavioral intentions are the originality of this study. The data has been collected from Shiraz and the respondents were the incoming tourists. The results of this study show that only cognitive image among the destination image attributes influence the overall image of destination. From the future tourists‟ behavior only intention for recommendation has been supported. Ultimately from the direct effects of cognitive image, affective image, and unique image over the revisit intention and recommendation intention all of them have been accepted except the direct influence of affective image on the revisit intention. Moreover at the end of this study the managerial implications have been provided according to the results. As well as the limitations of this study the future guidelines for research has been elaborated in this thesis. Keywords: destination image, cognitive image, affective image, unique image, future behavior, Shiraz. en_US
dc.description.abstract ӦZ: Bu çalışma, araştırmacıların ve bilim adamlarının destinasyon imajı ve öznitelikleri ile ilgili yapılan önceki araştırmaları yeniden incelemektedir. Araştırma, özellikle destinasyon imajı özniteliklerinin (kognitif imaj, duygusal imaj, ve özgün imaj) öncellikle öneri niyeti ve tekrar ziyaret etme niyeti açısından genel imajın gelecek turist davranışlarının üzerindeki etkisini değerlendirerek turistlerin destinasyon tarafından genel algılarını ve en sonunda da kognitif, duygusal ve özgün imajlarının öneri niyeti ve tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki direkt ve olumlu etkilerini incelemektedir. Bu çalışma, araştırmacıların daha önceden incelemiş olup varolan bir model üstünden gelişmektedir. Fakat, bu çalışmanın orijinalliği Shiraz‟ın özgün imajının odak noktası olup destinasyon özniteliklerinin bireysel olarak davranış niyetlerinin üzerindeki direkt etkilerini değerlendirmesidir. Verilerin Shiraz‟da toplanmış olup katılımcılar gelen turistler olmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları, destinasyon imajı özniteliklerinin arasından sadece kognitif imajının destinasyonun genel imajı üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir. Turist davranışlarından ise sadece öneri niyeti desteklenmiştir. Sonuç olarak, duygusal imajın tekrar ziyaret etme niyeti uzerindeki direkt etkisi haricinde, kognitif, duygusal ve özgün imajlarının öneri niyeti ve tekrar ziyaret etme niyetinin üzerindeki direkt etkileri kabul edilmiştir. Buna ek olarak yöneticiler için öneriler yapılmış, tezin sınırlılıkları açıklanmış ve gelecekteki araştırmalar için öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: destinasyon imajı, kognitif imajı, duygusal imajı, özgün imajı, gelecekteki davranışlar, Shiraz. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism - Shiraz (Iran) en_US
dc.subject Destination image en_US
dc.subject Destination image en_US
dc.subject affective image en_US
dc.subject unique image en_US
dc.subject future behavior en_US
dc.subject Shiraz en_US
dc.title Destination Image, Destination Attributes and Behavioral Intentions of Tourist: Case Study of Shiraz en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record