Interpersonal Communication: Strategies Nigerian Students Excogitate to Cope at Eastern Mediterranean University

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özad, Bahire Efe
dc.contributor.author Elega, Adeola Abdulateef
dc.date.accessioned 2017-06-13T08:07:36Z
dc.date.available 2017-06-13T08:07:36Z
dc.date.issued 2015-02
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Elega, Adeola Abdulateef. (2015). Interpersonal Communication: Strategies Nigerian Students Excogitate to Cope at Eastern Mediterranean University. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3294
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2015. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Bahire Efe Özad. en_US
dc.description.abstract Nigerians in Eastern Mediterranean University, North Cyprus have the highest number of international students among all the 95 countries which have students in the university as at 2014/2015 section so it is significant to know how they cope with language barrier. At the EMU, language of instruction is mostly in English. However, society outside speaks Turkish. This study basically deals with interpersonal communication strategies Nigerian students in Eastern Mediterranean University cope with language barrier especially with the people of the host community. This research was carried out in Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus with a total student population of 18000 as at 2014/2015 academic year Fall term. The total number of Nigerian students in the university was 2327 and out of the population 10% was the sample of the research. 240 questionnaires were administered to three faculties of the institution with 80 copies each to Business and Economics Faculty, Communication and Media Studies Faculty and Engineering Faculty. Findings from the data collected via 238 questionnaires that was received shows that Nigerian students use some aspects of nonverbal cues to cope with language barrier and they are; eye contact, hand gestures, signs and symbols, touch, facial expressions, paralanguage. For the verbal aspects, it is found out that they know and use a few Turkish words. They also use google translate when language becomes a barrier. The study resolves that nonverbal cues and verbal communication are very important aspects of communication for Nigerian students. Also, it is observed that the intervention of the new media is a blessing and not a curse to interpersonal communication as many of them use ‘google translates’ to check meanings when language becomes a barrier. Keywords: Interpersonal communication, nonverbal communication, verbal communication, new media en_US
dc.description.abstract ÖZ: Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz Üniversitesindeki Nijeryalılar 2014/2015 döneminde üniversitede öğrenim gören 95 ükeden gelen uluslararası öğrencilerin arasında en yüksek rakama sahiptirler ve bu nedenle dil engeliyle nasıl başa çıktıklarını öğrenmek önemlidir. Doğu Akdeniz Üniversitesindeki eğitim dili İngilizecedir. Ancak, dışarıdaki toplum Türkçe konuşmaktadır. Bu çalışma temelde Doğu Akdeniz Üniversitesinde eğitim gören Nijeryalı öğrencilerin özellikle de evsahibi ülkenin insanlarıyla aralarında oluşan dil engeliyle nasıl başa çıktıkları konusunu ele almaktadır. Bu araştırma 2014/2015 akademik yılı güz döneminde Doğu Akdeniz Üniversitesinde yapılmıştır. Üniversite deki toplam 2327 Nijeryalı öğrenci nüfusunun % 10’u araştırmanın örneklemi olarak alınmıştır. Kurumun üç fakültesinde : İletişim, İşletme, Mühendislik, her fakültede 80 kopya olmak üzer 240 anket dağıtılmıştır. Toplanan 238 anketteki galışmanın verileri Nijeryalı öğrencilerin dil engeline karşı bazı sözsüz iletişim unsurlarını kullandıkları ve bunların göz teması, el-kol haveketleri, işaret ve semboller, dokunma, yüz ifadeleri, sesli ve sözcük dışındaki dil ifadeleri olduğunu göstermektedir. Dil yönünden birkaç Türkçe sözcük bildikleri ve kullandıkları tespit edilmiştir. Dilin bir engel oluşturduğu durumlarda Google çevisini de kullandıkları gözlemlenmiştir. Çalışmada iletişim kurarken, NiJeryalı öğrencilerin hem sözlü hem de sözsüz iletişimin öğelerinin önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, dil engeli ile karşılaştırıldığında, anlamların kontrolü için kullandıkları ‘Google çeviri’ gibi yeni medyanın zarardan çok faydalı olduğu gözlenmiştir. Anahtar sözcükler: Kişilerarası iletişim, sözsüz iletişim, sözlü iletişim, yeni medya en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Interpersonal communication en_US
dc.subject Communication--Psychological aspects en_US
dc.subject Interpersonal relations en_US
dc.subject Interpersonal communication en_US
dc.subject nonverbal communication en_US
dc.subject verbal communication en_US
dc.subject new media en_US
dc.title Interpersonal Communication: Strategies Nigerian Students Excogitate to Cope at Eastern Mediterranean University en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication ,Department of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record