A-cross Cultural Comparative Study on the Personalization of Residential Living Spaces in North Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özay, Nazife
dc.contributor.author Atabey, Ayşen
dc.date.accessioned 2017-06-28T11:07:48Z
dc.date.available 2017-06-28T11:07:48Z
dc.date.issued 2013-07
dc.date.submitted 2013
dc.identifier.citation Atabey, Ayşen. (2013). A-cross Cultural Comparative Study on the Personalization of Residential Living Spaces in North Cyprus. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Interior Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3338
dc.description Master of Science in Interior Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture, 2013. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Nazife Özay en_US
dc.description.abstract A-cross cultural comparative study on the personalization of residential living spaces in North Cyprus. Ayşen ATABEY, Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Department of Interior Architecture, Master Thesis, June 2013, Famagusta – T.R.N.C. Since the first day of emergence of the term of “home”, living rooms have been the most important parts of houses. All people spent most of time in living rooms and their using for lots of activities. Life and preferences of individuals that exist in different social, cultural and economic environments differ parallel to their experiences. Architecturally, this variety in individuals appear as alteration of perception and use of living space. Personalization of space, to reflect the user’s identity with the design of the interior spaces. Most of the time, organization of the spaces, the elements that are used such as, furniture type, color, finishing materials, accessories and style. All say about personal character of the user/s. The historical values and cultural richness background of Cyprus gives inspiration for choosing this topic. By this research, it is expected to discuss different ethnic groups of N. Cyprus and analyze the influences of their cultural values on personalization of living spaces interiors. End of this research readers and researchers will learn village`s cultural background, different ethnic groups and cultures in same island and analyze these cultural values, traditions and customs “how to effect to interior design organization? ” This study focuses on how personalization affects the interior spaces of residential building and what is the influence of different cultural values on these? For this purpose all subjects, which are linked to personalization such as territory, identity, privacy, personal space and culture are discussed and finally the personalization and affect of it on user and space are explained on the selected villages in N. Cyprus that accommodate different ethnic groups. Therefore, in this study, analyze to residential building interior living space design in terms of “personalization” to find out how the interior design of residential buildings show to changes according to people’s personalization. Assessment of personalization was carried out with the analysis of residential building living space design in North Cyprus villages. Five different villages in North Cyprus, which have different cultural values has been selected as the case study areas. These villages are Kalavaç (Turkish Cypriot residents), Karmi (English, German and other foreign residents), Korkuteli (Turkish residents from mainland Turkey), Kormacit (Maronite residents) and Pile (Turkish Cypriot and Greek Cypriot residents) live in. The study further based its scopes on residential buildings from North Cyprus are analyzed due to of functional plan organization and interior elements such as furniture type, color, finishing materials, accessories and styles. These are determine and the strong effects of interior design. On the base of this literature survey and field study observation, questionnaires forms and inventory tables are used in this study. In order to succeed and achieve these aims 10 houses in each village and total 50 selected houses used for this research. As a results of the study, it has been concluded that functional organization and interior living spaces elements are essential tools of the determination and shows of personalization in houses. Personalization of houses changed according to user’s cultural and social background. Inventory analyses shows to each of ethnic groups have a own cultural design approaches and each user’s has a own design view according to personalization. Keywords: Residential Living Spaces, Interior Design, Culture, Personalization, North Cyprus Villages en_US
dc.description.abstract ÖZ: Kuzey Kıbrıs'taki farklı kültürler arasında, konut yaşam alanlarında kişiselleştirme kavramı üzerine yapılan karşılaştırmalı bir çalışma. Ayşen ATABEY, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2013, Gazimağusa – Kuzey Kıbrıs. Ev kavramının ortaya çıktığı ilk günden beri oturma odaları evlerin en önemli parçası durumundadır çünkü insan zamanının büyük bir kısmını oturma odasında geçirdiğinden, oturma odaları her insanın hayatında önemli bir rol oynamaktadırlar. Çesitli sosyal, kültürel ve ekonomik çevrelerde bulunan bireylerin, edindikleri deneyimler doğrultusunda, yaşantı ve tercihlerinde çeşitli değişiklikler olur. Mimari açıdan insandaki bu başkalaşmanın etkisi, mekanların algılanış ve kullanışın farklılaşması olarak ortaya çıkar. Mekanın kişiselleştirilmesi, kullanıcının kimliğini yansıtmak için mekanı tasarlaması, değiştirmesi, kendi kişisel organizasyonunu yapması veya ortamı yeniden yerleştirmesi olarak tanımlanır. Bu araştırma, kendine özgü farklı kültürel geçmişi olan köylerin tasarımını ve dekorasyonunu inceleyip, kültürel farklılıkların iç mekan tasarımına ve kişiselleştirilmesine nasıl etki ettiğini irdeleyecektir. Bundan dolayı kişiselleştirme ile ilgi tüm konular: kimlik, kişisel mekan, özeliyet (gizlilik), mahremiyet konuları ve kültür kavramları anlatılmış, kullanıcı ve mekan üstündeki etkileri irdelenmiştir. Kişiselleştirme değerlendirilmesi Kıbrıs köylerinde iç mekan tasarım analizi ile gerçekleştirilmiştir. Farklı kültürel geçmişe sahip olan Kuzey Kıbrıs'ta beş farklı köy örnek çalışma alanı olarak seçilmiştir. Çalışma için konu ile ilgili genel başlıklardan yola çıkılarak, konuyu en iyi şekilde açıklayacak kavramlar ve birbirleriyle olan ilişkileri incelenmiş, kaynaklar taranarak konuların literatürdeki tanımları araştırılmıştır. Yapılan bu ön araştırmadan sonra tezin strüktürü oluşturulmuş, gözlem ve mülakatlarla teorik araştırma zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Gözlemler fotoğraflarla, mülakatlar ise sorular sorularak belgelenmiştir. Araştırma ayrıca, fonksiyonel plan organizasyonu üzerinde durarak, kişiye göre değişen mobilya tipi, renk, stil (tarz), malzeme, aksesuar elemenlarının iç mekan düzenlemelerindeki etkilerini saptamaktadır. Ayrıca seçilen köylerde alan çalışmaları, seçilen evlerde gözlem, anket formları ve envanter tabloları konut yaşam alanlarında organize özelliklerinin / unsurlarının etkilerini keşfetmek için kullanılacaktır. Başarılı sonuçlara ulaşmak için her köyden 10 ev toplamda 50 ev seçilmiştir. Çalışmanın sonucunda, kişileştirmeye göre değişen iç mekan elemanlarının ve iç mekan organizasyonunun iç mekan tasarımında temel unsurlar olduğu ortaya çıkmıştır. Evlerin kişiselleştirmesi kullanıcının kültürel ve sosyal durumuna göre değişmektedir. Envanter analizleri, farklı etnik grupların her birinin kendi kültürel tasarım ilkelerine sahip olduğunu ve her kullanıcının kişiselleştirmesine göre kendi tasarım görünümü olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Konut Yaşam Alanları, İç Mekan Tasarımı, Kültür, Kişiselleştirme ve Kuzey Kıbrıs KöyleriDEDICATION en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Interior Architecture en_US
dc.subject Residential Buildings - Houses - Cyprus, North en_US
dc.subject Architecture, Domestic. en_US
dc.subject Interior Design en_US
dc.subject Residential Living Spaces en_US
dc.subject Culture en_US
dc.subject Personalization en_US
dc.subject North Cyprus Villages en_US
dc.title A-cross Cultural Comparative Study on the Personalization of Residential Living Spaces in North Cyprus en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record