Ranking All Units in DEA

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Daneshvar, Sahand
dc.contributor.author Alirezamohammadi, Mehrdad
dc.date.accessioned 2017-08-09T07:30:41Z
dc.date.available 2017-08-09T07:30:41Z
dc.date.issued 2013-06
dc.date.submitted 2013
dc.identifier.citation Alirezamohammadi, Mehrdad. (2013). Ranking All Units in DEA. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Industrial Engineering, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3389
dc.description Master of Science in Industrial Engineering. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Industrial Engineering, 2013. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Sahand Daneshvar. en_US
dc.description.abstract Data Envelopment Analysis (DEA) is a methodology to compare efficiency of Decision Making Units (DMUs). DEA is an extension of Charnes, Cooper and Rhodes work by introducing CCR model in 1978. Ranking DMUs is one of the main purposes of DEA in management and engineering. DEA evaluates some DMUs with efficiency score one as efficient DMUs and we therefore need to produce a reliable method for fully ranking DMUs. Some methods have been proposed in this concept and newly Khodabakhshi and Aryavash (2012) ranked DMUs relative to their combined maximum and minimum efficiency scores where efficiency is defined as ratio of weighted sum of outputs to weighted sum of inputs. Due to some obtained weights (multipliers) in DEA may be zero, previous methods have low ability in ranking DMUs because of eliminating the effect of corresponding input and outputs on DEA evaluations. We expand their method by assigning lower bounds on multipliers using facet analysis and then we propose an equitable and precise method for ranking all DMUs based on the modified CCR. Keywords: Data envelopment analysis, decision making unit, rank. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Veri zarflama analizi, karar alma birimlerinin etkinlik lerini karşilaştirmaya yarayan. Veri zarflama analizi Charnes, Cooper ve Rhodes un 1978 de ki CCR model adinda ki çalışmalarinin geliştilirmiş halidir. Veri zarflama analizin karar alma birimlerinin sıralaması, mühendisilik ve işletme alanlarında ki esas konulardandir. Çoğu zaman veri zarflama analizi birden fazla etkili Kara Alma Birimi tanimlamasi için onlarin arasinda güvenilir ve bütünsel bir sıralama zorunluluğu söz konusu olabilir. Bu nedenle bazı methodlar Veri Zarflama Analizi modellerini, esasında karar alma birimlenin sıralama amacı ile tanimlanmışdir. Yakın zamanda Khodabakhshi ve Aryavash (2012) karar alma birimlerinin en yüksek ve en düşük verim puanlamalarının kombinasyon esasında sıralamayı başarmışlardır. Tanımlanan ışlemde etki, toplam ağırlıklı çıktıların, toplam ağırlıklı girdilere oranı ile ifade edilir. Ama bazen Veri Zarflama Analizi sonuçlarında bazı cıktıları ve girdilerinin ağırlıklarının sıfır olması bundan önceki methotların özellikle Khodabakhshi ve Aryavash methodunun düşük performansina sebeb olmaktadır. bundandolayı bu tür verilerin tesiri sıralama sonuçlarında ihmal ediliyor. Bu tezde Khodabakhshi ve Aryavash metodunun genişletilip, bunu yüzey analizi aracılığıyla, modelde yeralan ağırlıklara aşağıdan sınırlamak prensibiyle, sonraki aşamada değiştirilmiş CCR modeline dayanarak kesin bir karar alma birimini sıralama methotu sunuyoruz. Anahtar Kelimeler: Veri zarflama analizi, karar alma birimi, sıralaması. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Industrial Engineering en_US
dc.subject Decision Making - Industrial Engineering en_US
dc.subject Data envelopment analysis en_US
dc.subject decision making unit en_US
dc.subject rank en_US
dc.title Ranking All Units in DEA en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record