Geodesics of Linear Dilaton Black Holes

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sakallı, İzzet
dc.contributor.author Hamo, Alan Hameed Hussein
dc.date.accessioned 2017-08-09T10:11:44Z
dc.date.available 2017-08-09T10:11:44Z
dc.date.issued 2014-08
dc.date.submitted 2014
dc.identifier.citation Hamo, Alan Hameed Hussein. (2014).Geodesics of Linear Dilaton Black Holes. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Physics, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3392
dc.description Master of Science in Physics. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Physics, 2014. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. İzzet Sakallı. en_US
dc.description.abstract In this thesis, we investigate the geodesics of the 4-dimensional (4D) linear dilaton black hole (LDBH), which is an exact solution to the Einstein-Maxwell-Dilaton (EMD) theory. These spacetimes have non-asymptotically flat (NAF) geometry. The motions of massless (null) and massive particles (timelike) are studied via the standard Lagrangian method. Due to the physical necessities, we do not consider the spacelike geodesics. After obtaining the Euler-Lagrange (EL) equations, we separately analyze both radial and circular motions of those geodesics. In the same line of thought, we perform numerical simulations in order to plot many graphs for displaying the geodesics. Exact analytical solutions are also obtained for the radial and the angular geodesic equations. In particular, it is shown that the radial trajectories are governed by the WeierstrassP-function (-function), which is an elliptic-type special function. Keywords: Linear dilaton black hole, Geodesics, WeierstrassP-function. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu tezde, Einstein-Maxwell-Dilaton (EMD) teorisinin tam bir çözümü olan 4- boyutlu (4D) doğrusal dilaton kara deliğinin (LDBH) jeodeziklerini araştırmaktayız. Bu uzay-zamanları asimptotik düz-olmayan (NAF) geometriye sahiptirler. Kütlesiz (boş) ve kütleli parçacıkların (zaman-gibi) jeodezik hareketleri standart Lagrange yöntemi ile incelenmiştir. Fiziksel gereklilikten ötürü, uzay-gibi jeodezikleri dikkate almadık. Euler-Lagrange (EL) denklemlerini elde ettikten sonra, radyal ve dairesel jeodeziklerin her ikisini de ayrı ayrı analiz ettik. Bu düşünce doğrultusunda, jeodeziklerin görüntülenmesi sağlaycak birçok grafik çizebilmek için nümerik simulasyonlar yaptık. Radyal ve açısal jeodezik denklemleri için tam analitik çözümler ayrıca elde edilmiştir. Özellikle, radyal yörüngelerin eliptik-tipi özel bir fonksiyon olan WeierstrassP-fonksiyonu (-fonksiyonu) tarafından yönetildiği gösterdik. Anahtar kelimeler: Lineer dilaton kara deliği, Jeodezik, WeierstrassP-fonksiyonu. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Physics en_US
dc.subject Elliptic Functions en_US
dc.subject Linear dilaton black hole en_US
dc.subject Geodesics en_US
dc.subject WeierstrassP-function en_US
dc.title Geodesics of Linear Dilaton Black Holes en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Arts and Science, Department of physics en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record