Use and Creation of Texture in Commercial Interior Space: Case Study of Istinye Park Shopping Mall – Istanbul / Turkey

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Şahin, Nil Paşaoğluları
dc.contributor.author Kamalzadeh, Mohammad
dc.date.accessioned 2017-08-17T08:42:05Z
dc.date.available 2017-08-17T08:42:05Z
dc.date.issued 2014-07
dc.date.submitted 2014
dc.identifier.citation Kamalzadeh, Mohammad. (2014). Use and Creation of Texture in Commercial Interior Space: Case Study of Istinye Park Shopping Mall – Istanbul / Turkey. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Interior Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3403
dc.description Master of Science in Interior Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture, 2014. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nil Paşaoğluları Şahin. en_US
dc.description.abstract Commercial places are such places that should attract people’s attention. Moreover, interior design of them is an important issue that attracts people to enter in. Therefore, interior design of a shop may be as important as the goods that are sold in the space. There are many approaches to design interior space of a shop such as color, lighting, and material selection where those issues named by Brooker & Stone (2010) as the tactics of interior design. Texture is one of the primary tactics while designing interiors, which can affect customer perception and attract them to enter in the shop. Nowadays, designers use many various ways to design interior spaces. However, most of them do not pay attention to the texture as a tactic of the design; it may be because of the low level of awareness and knowledge about texture and the ways it created. This study evaluates the use of texture in commercial spaces and a shopping mall called Istinye Park in Istanbul / Turkey has been determined as the case study. Texture evaluation in this shopping mall is primarily based on the design point of view as such it quested how texture was used or created besides questing the people’s level of awareness about texture in interior design. Additionally, since there are no much written sources on this subject, it could be said that this research would work as a guideline for interior designers and people to understand what actually texture is and how it could be used as a tactic in interior design. Keywords: Commercial Places, Shopping Mall, Retail Spaces, Interior Design, Interior Design Tactics, Material, Texture. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Alışveriş Mekanlarında tasarım unsuru kullanıcının (müşteri) ilgisini çekerek mekanı kullanmaya davet eden önemli bir araçtır. Bu bağlamda, mekanda teşhir edilen ürünler kadar mekanın tasarımı da önem taşır. Mağaza tasarımında renk, aydınlatma / ışıklandırma ve malzeme önemli rol oynayan etkenlerdir. Bu etkenler Brooker ve Stone tarafından iç mekan tasarımı taktikleri diye nitelendirilir (2010). Çalışmalarında iç mekan tasarımında doku kullanımını da önemli taktiklerden biri olarak vurgularlar. Alışveriş mekanlarında doku kullanımı müşterinin algısını ve dikkatini çekmekte etkili bir araçtır. Günümüzde, tasarımcılar iç mekanları tasarlarken farklı yöntemler kullanır. Fakat, iç mekan tasarımında etkili taktiklerden birisi olan doku kullanımına çok fazla önem verilmez; doku kullanımı ve yaratılması konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları bunun sebeplerinden birisi olabilir. Bu çalışma, alışveriş mekanlarını araştırma alanı olarak belirler ve iç mekan tasarımda doku kullanımı konusunu bu bağlamda irdeler. Araştırma alanı olarak İstanbul’da bulunan İstinye Park Alışveriş Merkezi belirlenmiştir. Alışveriş merkezindeki mağaza iç mekanlarında doku tasarımının incelenmesi ve kullanıcının bu konuya ilişkin farkındalığı öncelikli olarak sorgulanan iki temel unsuru oluşturmaktadır. Araştırılan konuya ilişkin yeterli sayıda yazılı kaynağın olmaması nedeni ile bu çalışmanın iç mimarlar için bir kaynak kitap niteliğinde olacağı ve aynı zamanda konuya ilişkin farkındalığı da artıracağı düşünülmektedir. Anahtar kelimler: Alışveriş mekanları, alışveriş merkezi, mağaza, iç mekan tasarımı, iç mekan tasarımı taktikleri, malzeme, doku en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Interior Architecture en_US
dc.subject Shopping malls - Design en_US
dc.subject Shopping malls - Decoration en_US
dc.subject Shopping centers - Interior Decoration en_US
dc.subject Istinye Park Shopping Mall - Istanbul (Turkey) en_US
dc.subject Commercial Places en_US
dc.subject Shopping Mall en_US
dc.subject Retail Spaces en_US
dc.subject Interior Design en_US
dc.subject Interior Design Tactics en_US
dc.subject Material en_US
dc.subject Texture en_US
dc.title Use and Creation of Texture in Commercial Interior Space: Case Study of Istinye Park Shopping Mall – Istanbul / Turkey en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record