The impact of FDI on economic growth in the case of Tajikistan: Evidence from an ARDL model

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fethi, Sami
dc.contributor.author Bobomurodov, Qobiljon
dc.date.accessioned 2017-08-17T11:16:07Z
dc.date.available 2017-08-17T11:16:07Z
dc.date.issued 2014-10
dc.date.submitted 2014
dc.identifier.citation Bobomurodov, Qobiljon. (2014).The impact of FDI on economic growth in the case of Tajikistan: Evidence from an ARDL model. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Business Administration, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3407
dc.description Master of Arts in Marketing Management. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Business Administration, 2014. Supervisor: Prof. Dr. Sami Fethi en_US
dc.description.abstract This thesis investigates the relationship between aid, foreign direct investment (FDI) and economic growth for the case of Tajikistani economy over the period of 1988-2013. ARDL Bounds testing approach is conducted for analyzing a proposed growth model for the case. The results suggest that FDI and aid are important drivers for economic growth of Tajikistani economy. The findings show that FDI and aid have positive influence on economic growth in both long- and short-term periods in the case of Tajikistan. Keywords: Economic Growth, AID, FDI, ARDL, Tajikistani Economy. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu tez ampirik olarak Tajikistan ekonomisindeki ekonomik büyüme ile uluslararası direk sermaye ve uluslararası ekonomik yardımlar arasındaki uzun ve kısa dönemli ilşkiyi otoregresif dağıtılmış gecikme testi ile ölçer (ARDL). Otoregresif dağıtılmış gecikme testi kullanılarak 1988 ile 2013 yılları arasında Tajikistan’nın ekonomik büyümesi incelenmiştir. Sonuçlar bu ülke’nin ekonomik büyümesinde direk sermaye yatırımlarının ve uluslararası ekonomik yardımların lokomotif faktörler olarak görülmüştür. Ampirik bulgular uluslararası direk sermaye yatırımlarının ve uluslararası ekonomik yardımlar hem uzun hemde kısa dönemli ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Ekonomik büyüme; otoregresif dağıtılmış gecikme testi (ARDL); uluslararası ekonomik yardımlar Tajikistan ekonomisi, dognudan yabanci serwaye, yabanci yardumlar. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Business Administration en_US
dc.subject Marketing Management en_US
dc.subject Investments, Foreign - Tajikistan en_US
dc.subject Economic Growth en_US
dc.subject AID en_US
dc.subject FDI en_US
dc.subject ARDL en_US
dc.subject Tajikistan Economy en_US
dc.title The impact of FDI on economic growth in the case of Tajikistan: Evidence from an ARDL model en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics Department of Business Administration en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record