Inquiry for Sustaining Socio-Cultural Quality in Existing Housing Environment: The Case of Kumsal District, Nicosia, North Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Razmkhah, Kamand
dc.date.accessioned 2013-01-17T07:19:19Z
dc.date.available 2013-01-17T07:19:19Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Razmkhah, Kamand. (2012). Inquiry for Sustaining Socio-Cultural Quality in Existing Housing Environment: The Case of Kumsal District, Nicosia, North Cyprus. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/346
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2012. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: Residential areas change through the time due to various transformations (uses, users, built environment). If all the required aspects regard to preserve environmental, economic and social quality are not considered, the residential districts will face crucial problems in context of environmental, economic and social concerns, which all are in a strong relation with each other and any disturbance cause decline in existing residential areas. What is significant through transformations is interaction of existing setting and new developments in residential areas that create a vulnerability state. If through this transition the area could not achieve sustainability, it will lose its quality. Therefore, the health and livability of a residential area are depended to the proper legislative, administrative and planning aspects also are depended on the policies for sustaining quality of area through impacts of transformations. However this research consider the socio-cultural impacts of transformations. Kumsal is one of the important districts in Nicosia including neighborhoods with certain physical and socio-cultural quality with its long-term inhabited residential structure. It is a residential area with middle and high-income residents, which at the present time is under influences of changing dynamics of the area. This research is seeking for factors and problems, which cause the area loses the socio-cultural quality through interaction of existing setting, new uses or transformations, and offer some suggestions to keep the locals and area characteristics or make it more livable. This research at first give a theoretical review from the quality of residential areas, socio cultural quality and impacts of transformations on the socio-cultural quality; then it focuses on Kumsal residential area to define directions of developments and interventions for detecting dynamics of transformation; afterwards it suggests some policies for sustaining socio-cultural quality of neighborhood. Keywords: Residential Area, Sustaining Quality of Area, Socio-cultural Quality, Area Transformations, Residential Developments, Neighborhood Characteristics. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Yerleşim alanları zamana bağlı olarak çeştli dönüşümlerden dolayı değişimektedir. (kullanım, kullanıcılar, yapı ortamları). Çevresel, ekonomik ve sosyal kalite faktörlerinin korunması ile ilgili tüm faktörler dikkate alınmadığı takdirde yerleşim alanları, çevresel, ekonomik ve sosyal açılardan çok önemli problemler ile karşılaşacak olup bunların her biri diğerlerine güçlü bağlar ile bağlı lmakta ve meydana gelen herhangi bir karışıklık mevcut yerleşim alanlarının azalmasına neden olmaktdır. Dönüşümler sırasında dikkate alınması gereken çok önemli bir konu ise bir güvenlik sorununu beraberinde getiren mevcut düzen ile yeni gelişimler arasındaki etkileşimlerden ibarettir. Bu geçiş sürecinde yerleşim alanları sürdürülebilirliklerini elde edemedikleri takdirde kalitelerini de kaybedeceklerdir. Dolaysıyla bir yerleşim alanının sağlığı ve yaşanabilirliği, geçiş sürecindeki uygun yasal, idari ve planlama faktörlerine ve ayrıca alanın kalitesinin sürdürülebilmesi amacıyla dikkate alınan politikalara bağlı olmaktadır. Kumsal, belirli fiziksel ve sosyo-kültürel kaliteye sahip semtleri ve uzun vadeli yerleşim geçmişi ile Lefkoşa’da çok önemli bir yerleşim yeri konumunda bulunmaktadır. Bu alan orta ve yüksek gelir grubuna sahip olan sakinleri ile hali hazırda alanın değişen dinamiklerinin etkisi altında bulunmaktadır. Bu araştırmada mevcut düzen ile yeni kullanım ve dönüşümler arasındaki etkileşim süreçlerinde yerleşim yerinin sosyo-kültürel kalitesinin düşmesine neden olan faktör ve problemler gözetilmekte ve yerliler ve alanın karakteristiklerinin korunması veya daha yaşanabilir hale getirilmesi için bazı öneriler sunulmaktadır. Bu araştırma ilk olarak yerleşim alanlarının kalitesi, sosyo-kültürel kalite ve dönüşüm süreçlerinin sosyo-kültürel kalite üzerindeki etkileri ile ilgili bir izlenim sunulmakta ve daha sonra ise değişim dinamiklerinin belirlenmesi için gelişim yönleri tanımlanmak üzere Kumsal yerleşim alanına odaklanmakta olup bir sonraki aşamada ise semtin sosyo-kültürel kalitesinin sürdürülmesi için bazı yöntemler ve politikaları önerilmektedir. Anbahtar Kelimeler : Yerleşim Alanı, Alan Kalitesinin Sürdürülmesi, Sosyo-Kültürel Kalite, Alan Döüşümleri, Yerleşim Gelişimleri, Semt Karakteristikleri. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) en_US
dc.subject Achitecture en_US
dc.subject Regional Planning - Kumsal (Cyprus) en_US
dc.subject Environmental Policy - Housing en_US
dc.subject Residential Area - Sustaining Quality of Area - Socio-Cultural Quality - Area Transformations - Residential Developments - Neighborhood Characteristics en_US
dc.title Inquiry for Sustaining Socio-Cultural Quality in Existing Housing Environment: The Case of Kumsal District, Nicosia, North Cyprus en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record