An Analysis of Privacy Through Plan Organization in North Cyprus Mass-Housing Apartment Units

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Çavuşoğlu, Banu
dc.contributor.author Ghadir, Anahita
dc.date.accessioned 2018-04-12T12:54:17Z
dc.date.available 2018-04-12T12:54:17Z
dc.date.issued 2016-06
dc.date.submitted 2016-06
dc.identifier.citation Ghadir, Anahita. (2016). An Analysis of Privacy Through Plan Organization in North Cyprus Mass-Housing Apartment Units. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3595
dc.description Master of Science in Interior Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture, 2016. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Banu Çavuşoğlu. en_US
dc.description.abstract This study analyzes a new phenomenon known as mass housing in the Northern part of Cyprus from examples chosen among well-known construction companies to determine the role and degree of considering privacy of the occupants in apartment blocks. Mass housing in Northern Cyprus started recently from 1960 through efforts of governmental and Union bodies followed by private companies and the expansion of the construction firms. Mass housing seemed to be the way of submitting the high demands and needs of the population of the country. Privacy in housing is one of the most important issues to be considered. Regardless of the individuals, cultural background, every person needs some sorts of privacy at their home for relaxation and comfort. Privacy plays the vital role in satisfaction of the occupant. Providing privacy is possible via considering different aspects of interior designs. Among these, floor plan, zoning, circulation and relation of those are seems to be the basic to improve the demand and satisfaction of the individuals within home interior environment. The current study is based on the collected data and analysis via plan organization. It is seen that interior design of the houses as home to variety of people bought from mass-housing projects needs urgent upgrade and consideration based on the occupant privacy and needs at the design process. Size and number of rooms has no significant relationship with privacy whereas the place and site of the bedroom and kitchen are more important for the occupants. Further recommendations are presented at the final chapter of the study. Keywords: Privacy, Plan Organization, Interior design, Mass Housing, North Cyprus en_US
dc.description.abstract ÖZ : Bu çalışma Kıbrıs'ın Kuzeyinde toplu konut olarak bilinen yeni fenomenide analiz mahremiyet sakinleri ediyor. Bunu yaparken çok iyi bilinen inşaat şirketlerinin örnekleri seçilmiş, ne seçilen apartmanlardaki dairelerde kalan kişilerin mahremiyetini düşünme derecesini ve rolünü belirlemek için yapılmıştır. kıbrıs'taki toplu konut olgusuna ba bulduğun da bunun. 1960'tan itibaren hükümet ve Sendika kuruluşlarının gayretleriyle ve onlardan sonra da özel inşaat şirketlerinin çoğalmass ile devam ettiği görülür. Toplu konut, ülke nüfusunun taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılama yolu olarak bir yöntemdir. Konutta mahremiyet düşünülmesi gereken en önemli konulardan biridir. Bireylerin ve kültürel geçmişlerine bakılmaksızın her insanın rahatlamak ve dinlenmek için evlerinde bir çeşit mahremiyete ihtiyaç duymaktadır. Mahremiyet, evde kalan kişinin memnun kalmada çok önemli bir rol oynar. Mahremiyeti temin etmek ancak iç tasarımın değişik yönlerini düşünmekle mümkün olur. Bunların içerisinde kat planları, bölgelendirme, dolaşım ve benzeri, bireylerin memnuniyetini ve talebini geliştirmek için esaslar olarak gözüküyor. Bu evin içindeki ortam için geçerlidir. Bu çalışma, plan organizasyon aracılığıyla toplanmış veri ve analiz üzerine dayandırılmıştır. Çeşitli insanların Toplu konut projelerinden satın aldığı evlerin yuva olması için iç tasarımlarının acil olarak daha da geliştirilmeleri gözüyle bakılmaktadır. Bu da ikamet mahremiyeti ve tasarım sürecine dayandırılmıştır. Odaların büyüklüğü ile sayısının mahremiyet ile ilgili önemli bir ilişki bulunmamaktadır fakat yatak odası ve mutfağın yeri evde kalanlar için daha önemlidir. Bu çalışmanın son bölümünde ek tavsiyeler sunulmuştur. Anahtar kelimeler: Mahremiyet, Plan Organizasyonu, İç tasarım, Toplu Konut, Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Interior Architecture en_US
dc.subject Apartment Houses - Designs and Plans - Architecture - Cyprus, North en_US
dc.subject Privacy en_US
dc.subject Plan Organization en_US
dc.subject Interior design en_US
dc.subject Mass Housing en_US
dc.subject North Cyprus en_US
dc.title An Analysis of Privacy Through Plan Organization in North Cyprus Mass-Housing Apartment Units en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record