Perception and satisfaction of educational touristson local food: The case of Gazimagusa, North Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maloney, İlkay Yorgancı
dc.contributor.author Abadi, Ehsan Akbar
dc.date.accessioned 2018-05-17T11:02:59Z
dc.date.available 2018-05-17T11:02:59Z
dc.date.issued 2016-09
dc.date.submitted 2016-09
dc.identifier.citation Abadi, Ehsan Akbar. (2016). Perception and satisfaction of educational touristson local food: . Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3638
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2016. Supervisor: Assist. Prof. Dr. İlkay Yorgancı Maloney. en_US
dc.description.abstract This study investigates the perception and satisfaction of educational tourists regarding the local food of Famagusta, North Cyprus through the cultural exchange that took place between local and international students. The study used an inductive approach in order to achieve a qualitative understanding of the research area. Semistructured interviews with 16 students, 4 local restaurant owners and 2 local producers supplied valuable information about the experiences, beliefs, attitudes, behaviors, and perception of local. The findings demonstrate that students are just satisfied with local food and their perception of local food is that it is fresh and not too expensive. On the other hand local restaurateurs have no ideas about how to attract more students to their restaurants because they have their own local consumers. The findings show that there are no relations between students and local restaurant owners. Moreover there is not enough information available for students enable them to explore the city It is recommended that local community, city council and university authorities coming up to a proper plan to bring economic development accordance with environment and sustainability issues. Keywords: Local Food, Educational tourism, Sustainability, Economic development en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma, yerel ve uluslararası öğrenciler arasında yaşanan kültürel değişim aracılığı ile Kuzey Kıbrıs, Mağusa’da bulunan eğitim turistlerinin yerel gıdaya yönelik algı ve memnuniyetini inceleyecektir. Çalışmada araştırmadan niteliksel bir anlayış elde etmek için endüktif bir yaklaşım kullanılmıştır. 16 öğrenci, 4 yerel restoran sahipleri ve 2 yerli üreticiler ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yerel gıda tüketimine yönelik deneyimler, inançlar, tutumlar, davranışlar ve algı hakkında değerli bilgiler sağlamıştır. Bulgular öğrencilerin yerel gıda almaktan memnun olduğunu ayrıca yerel gıdaya yönelik algılarının ise sadece taze ve çok pahalı olmadığını söylemektedir. Öte yandan yerel lokantacılar daha fazla öğrenci çekmek konusunda bir imaja sahip değildirler çünkü onların kendi yerel tüketicileri bulunmaktadır. Bulgular hem öğrencilervehemdeyerelrestoransahipleriarasındabirilişkiolmadığınıgöstermiştir. Diğertaraftan, potansiyelöğrencileriçinbilgiayrıcaşehrikeşfetmekiçinsunulanimkanlarbuöğrencisayıs ıiçinyeterliolmamaktadır. Yerel halk, belediye meclisi ve üniversite yetkililerinin, çevre ve sürdürülebilirlik konularına uyumlu ekonomik gelişmeyi getirecek doğru bir plan yapması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Yerel Gıda, Eğitim turizmi, Sürdürülebilirlik, Ekonomik Gelişme en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism - Cyprus North en_US
dc.subject Local Foods - Cyprus North - Tourism en_US
dc.subject Local food en_US
dc.subject Educational tourism en_US
dc.subject Sustainability en_US
dc.subject Economic development en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.title Perception and satisfaction of educational touristson local food: The case of Gazimagusa, North Cyprus en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record