Kazakhstani Foreign Policy and Strategic Partnership with Russian Federation

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vural, Yücel
dc.contributor.author Moldiyarova, Aida
dc.date.accessioned 2018-05-17T11:38:49Z
dc.date.available 2018-05-17T11:38:49Z
dc.date.issued 2016-07
dc.date.submitted 2016-07
dc.identifier.citation Moldiyarova, Aida. (2016). Kazakhstani Foreign Policy and Strategic Partnership with Russian Federation. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of International Relations, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3641
dc.description Master of Arts in International Relations. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of International Relations, 2016. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Yücel Vural. en_US
dc.description.abstract This thesis argues that although Kazakhstan gained its Independence in 1991, its foreign policy orientation is persistently in harmony with Russian strategic interests in the region. Even the most popular nationalistic project which is known as the policy of “Kazakhization” didn‟t lead to any conflict between the two states. It seems this harmony manifests a great dependency of Kazakhstan on Russia. This dependency, however, doesn‟t mean that the relations between Kazakhstan and Russian Federation protect only Russian interests. Through being supportive of Russian strategic interests in the region, the Kazakh ruling elite secured its dominant positions in society. Russian-Kazakh relations constitute a strategic partnership. The purpose of this study is to examine the dynamics of the current political cooperation between the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan on the basis of the following hypotheses:  Kazakhstan‟s foreign policy orientations and its international identity have led to high degree of consistency with and dependency on the Russian strategic interests in the Central Asia.  As the most important nationalistic project „Kazakhization‟ policy of Kazakhstan has been designed in such a way that it maintains a strategic partnership between Russia and Kazakhstan. The thesis argued that Russian strategic interests in the post-communist territories are associated with the superpower status of Russia. Without protecting such strategic interests Russia cannot maintain its superpower position in the international system. Keywords: Kazakhstan, Russia, Kazakhization, Dependency, Strategic partnership en_US
dc.description.abstract ÖZ : Bu tez; Kazakistan‟ın 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmesine rağmen, ülkenin dış politika yöneliminin Rusya‟nın bölgedeki stratejik çıkarlarıyla sürekli bir uyum içerisinde olduğunu savunmaktadır. „„Kazaklaştırma‟‟ politikası olarak bilinen ülkenin en popüler milliyetçi hareketi bile Kazakistan ile Rusya arasında hiçbir sorun teşkil etmemiştir. Bu uyum Kazakistan‟ın Rusya‟ya olan bağımlılığını ortaya çıkarmaktadır. Her şeye rağmen bu bağımlılık; Kazakistan ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin sadece ve sadece Rusya‟nın çıkarlarını gözetmek üzere kurulu olduğu anlamına gelmemektedir. Kazakistan‟ı yöneten elit kesim, her ne kadar Rusya‟nın bölgedeki stratejik çıkarlarını desteklese de, toplumdaki hakim durumlarını da güvence altına almayı bilmiştir. Rus ve Kazak ilişkileri, stratejik bir ortaklık teşkil etmektedir. Bu çalışmanın amacı; aşağıdaki hipotezlerin esasına dayanarak, Rusya Federasyonu ile Kazakistan Cumhuriyeti arasındaki mevcut siyasi işbirliğinin dinamiklerinin incelenmesidir. Hipotezler:  Kazakistan‟ın dış politika yönelimi ve uluslararası kimliği; Rusya‟nın Orta Asya‟daki çıkarları doğrultusunda tutarlılık ve bağımlılık göstermesine yol açmıştır.  Kazakistan‟ın en önemli milliyetçi hareketi olan „„Kazaklaştırma‟‟ politikası bile Rusya ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklığı koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tez; Rusya‟nın, komünizm sonrası bölgelerdeki stratejik menfaatlerinin, süper güç olma çabası ile ilgili olduğunu savunmaktadır. Rusya, bu gibi stratejik çıkarları koruyamadan, uluslararası sistemdeki süper güç konumunu muhafaza edemez. Anahtar kelimeler: Kazakistan, Rusya, Kazaklaştırma, Bağımlılık, Stratejik ortaklık en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Political Science and International Relations en_US
dc.subject Kazakhstan - Foreign relations - Russian Federation en_US
dc.subject Politics and Government - Kazakhstan en_US
dc.subject Kazakhstan en_US
dc.subject Russia en_US
dc.subject Kazakhization en_US
dc.subject Dependency en_US
dc.subject Strategic partnership en_US
dc.title Kazakhstani Foreign Policy and Strategic Partnership with Russian Federation en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of International Relations en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record