The Impact of Economic Sanctions on Women’s Economic Rights in Case of Iran

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lisaniler, Fatma Güven
dc.contributor.author Taheri, Elham
dc.date.accessioned 2018-05-18T10:55:17Z
dc.date.available 2018-05-18T10:55:17Z
dc.date.issued 2015-07
dc.date.submitted 2015-07
dc.identifier.citation Taheri, Elham (2015). The Impact of Economic Sanctions on Women’s Economic Rights in Case of Iran. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Economics, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3663
dc.description Master of Science in Economics. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics, 2015. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler. en_US
dc.description.abstract Economic sanctions are one of the political tools that one country or group of countries, applies in other countries for putting them under pressure because of a variety of political and social issues. Most of the studies tried to measure the impact of sanctions on different economic sectors or on the wellbeing of the society (e.g. Neuenkirch and Fneumeier, 2014; Peksen, 2011). There are very few of them investigating the gender impact of the sanctions (e.g. Drury and Peksen, 2012). Previous studies on the impact of economic sanctions show that the overall impacts of economic sanctions are negative. The aim of this paper is to investigate the effect of economic sanctions on women’s economic rights in Iran. The study will cover the years from 1990 to 2013. To investigate the effect of economic sanctions on women’s economic rights; female labor participation rate; as an index measurement of women’s economic rights, regressed on economic sanctions (size), GDP per capita, and economic cost of sanctions. Results indicate that economic sanction has negative impact on women’s economic rights. Keywords: economic sanctions, Iran, women’s economic rights en_US
dc.description.abstract ÖZ : Ekonomik yaptırımlar, belli ya da bir grup ülkeler tarafından başka ülkelere uygulanan çeşitli politik ya da sosyal nedenli ambargolardır. Literatürdeki çeşitli çalışmalar yaptırımların farklı ekonomik sektörler ya da toplumun genel refahı üzerindeki etkisini ölçmektedir (ör. Neuenkirch ve Fneumeier, 2014; Peksen, 2011). Aralarından sadece küçük bir kısmı yaptırımların toplumsal cinsiyet etkisini ölçmektedir (ör. Drury ve Peksen, 2012). Ekonomik yaptırımların etkileriyle ilgili önceki çalışmalar söz konusu etkinin negatif oldugunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı ekonomik yaptırımların İranlı kadınların ekonomik hakları üzerindeki etkisini ölçmektir. Çalışma 1990’dan 2013’e kadar olan zaman aralığını içermektedir. Ekonomik yaptırımların kadınların ekonomik hakları üzerindeki etkilerini ölçmek için, kadınların iş gücüne katılım oranı bir endeks ölçüm aracı olarak ekonomik yaptırımların boyutu, fert başına GSYİH ve ekonomik yaptırımların maliyeti üzerine regresyon edilmiştir. Ampirik veriler ekonomik yaptırımların Iranlı kadınların ekonomik hakları üzerinde de çeşitli negatif etkiler yarattığını doğrulamıştır. Anahtar Kelimeler: Ekonomik yaptırımlar, Iran, kadınların ekonomik hakları. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Economics en_US
dc.subject Women - Employment - Iran en_US
dc.subject Women - Labor and laborers en_US
dc.subject Women - Social conditions - Iran en_US
dc.subject Economic sanctions en_US
dc.subject Iran en_US
dc.subject women’s economic rights en_US
dc.title The Impact of Economic Sanctions on Women’s Economic Rights in Case of Iran en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record