Evaluation of Destination Image of TRNC through the Mediating Role of Trust in Tourist Loyalty

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kayaman, Rüçhan
dc.contributor.author Bazari, Hamid
dc.date.accessioned 2018-05-24T11:33:49Z
dc.date.available 2018-05-24T11:33:49Z
dc.date.issued 2014-07
dc.date.submitted 2014
dc.identifier.citation Bazari, Hamid. (2014). Evaluation of Destination Image of TRNC through the Mediating Role of Trust in Tourist Loyalty . Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3684
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2014. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Rüçhan Kayaman. en_US
dc.description.abstract Destination image has a crucial role in the development of tourism industry. Trust and loyalty of tourist’s are two key factors in sustainable development of tourism in the international market. This thesis aims to investigate the relationship between indicators of destination image and tourist’s trust and loyalty. Furthermore, this study attempts to find out whether trust function as a mediator of the relationship between destination image indicators and loyalty, a quantitative approach employed to collect data amongst tourists who visited North Cyprus in spring 2014. Data analysis including correlation, regression analysis performed using SPSS to test model and hypotheses. Reliability and validity of the measurement has been checked using Cronbach’s alpha and factor analysis, respectively. Results revealed that cognitive image positively boost tourist’ trust and loyalty, whereas affective image has not any significant effect on tourist trust in North Cyprus. Trust is able to mediate the relationship between cognitive image and loyalty. According to the regression result trust raises the loyalty of the tourist and motivates them to revisit or recommend North Cyprus as a holiday destination. Practical implications, limitations, and future research direction are suggested. Keyword: destination image: affective image, cognitive image, trust, loyalty en_US
dc.description.abstract Öz:Hedef görüntü turizm sektörünün gelişiminde çok önemli bir role sahiptir. Güven ve turist sadakat uluslararası Pazar da turizmin sürdürülebilir kalkınma konusundaiki önemli factor vardır. Bu tezin hedefi görüntü ve turistlerin güven ve sadakat göstergelerinin arasındaki ilişkiyi araştırmaktı. Ayrıca, bu çalışma hedef görüntü göstergeleri ve sadakat arasındaki ilişkinin bir ara bulucu olarak mı güvenişlevini bulmaya çalışır. İlkbaharda 2014'de Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret turist arasında veri toplamak için kullanılan birnicel bir yaklaşım. Korelasyon dahil Veri analizi ,regresyon analizi modeli ve hipotezleri test etmek için SPSS. Ölçüm güvenirlik ve geçerlilik sırasıyla Cronbachalfa ve factor analizi kullanılarak kontrol etti. Bulgular bilişsel görüntü olumlu turist ' güven ve sadakatini artırmak olduğunu ortaya koydu .Iken ,duygusal resim Kuzey Kıbrıs'ta turizm güven üzerinde herhangi önemli bir etkisi bulunmamaktadır. Güven bilişsel görüntü ve sadakat arasındaki ilişkiyi ara buluculuk yapabiliyor. Regresyon sonuçu güven turist sadakatini yükseltir ve bir tatil beldesi olarak Kuzey Kıbrıs'ı tekrar ve ya tavsiye için onları motive ediyor. Pratik etkileri, sınırlamalar ve gelecekteki araştırma yönu önerilmektedir. Kelimeler: Hedef image, duygusal resim , bilişsel görüntü , güven , sadakat en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism - Cyprus, North en_US
dc.subject Tourism - Psychological aspects en_US
dc.subject destination image en_US
dc.subject affective image en_US
dc.subject cognitive image en_US
dc.subject trust en_US
dc.subject loyalty en_US
dc.title Evaluation of Destination Image of TRNC through the Mediating Role of Trust in Tourist Loyalty en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, Department of Tourism Management en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record