Özker Yaşın’ın Romanlarında Toplumsal Eleştiri

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Akgün, Adnan
dc.contributor.author Durmuş, Özge
dc.date.accessioned 2018-05-24T12:33:54Z
dc.date.available 2018-05-24T12:33:54Z
dc.date.issued 2014-02
dc.date.submitted 2014
dc.identifier.citation Durmuş, Özge. (2014). Özker Yaşın’ın Romanlarında Toplumsal Eleştiri. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3687
dc.description Türk Dili ve Edebiyatı Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Adnan Akgün. en_US
dc.description.abstract In thıs study, the social matters and the critical point of view on these issues of puplic concern in the three books by Özker Yaşın ‘‘Who Shot ın Cyprus’’, ‘‘We connected from Kyrenia’’, ‘‘Cypriot Kazım’’ have been examined. In the first part of the study, the life, Works and Works of ark has been mentioned. Thus, ın the second part of the study, the criticism and the development in the social life of Turkish literatüre has been focused. In the third part, the pıot of the rovels has been focused. In the fourth part, the difficulties of the people during the Cyprus War, ın the fifth part the socialproblems after the war have been focused in details. Key Words: Özker Yaşın, Novel, Cyprus, War, Social criticism en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışmada, Özker Yaşın’ın Kıbrıs’ta Vuruşanlar, Girne’den Yol Bağladık, Kıbrıslı Kazım adlı romanları toplumsal eleştirel eleştiri yöntemiyle incelenmiştir. Tezin ilk bölümünde Özker Yaşın’ın hayatı, sanatı ve eserlerine değinilmiştir. İkinci bölümde ise Türk Edebiyatında toplumsal eleştirinin oluşumu, gelişimi üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde romanlardaki olay örgüsü işlenmiştir. Dördüncü bölümde Kıbrıs’ta Türklerin savaş ortamında halkın yaşadığı zorluklar, beşinci bölümde savaş sonrası Kıbrıs’ta ortaya çıkan toplumsal aksaklıklar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Anahtar Kelimler: Özker Yaşın, Roman, Kıbrıs, Savaş, Toplumsal Eleştiri: en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Türk Dili ve Edebiyati en_US
dc.subject Kıbrıs Türk Edebiyatı--Roman en_US
dc.subject Özker Yaşın en_US
dc.subject Roman en_US
dc.subject Kıbrıs en_US
dc.subject Savaş en_US
dc.subject Toplumsal Eleştiri en_US
dc.subject Novel en_US
dc.subject Cyprus en_US
dc.subject War en_US
dc.subject Social criticism en_US
dc.title Özker Yaşın’ın Romanlarında Toplumsal Eleştiri en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record