Browsing Theses (Master's and Ph.D) – Communication and Media Studies by Subject "okur odaklı"

EMU I-REP

Browsing Theses (Master's and Ph.D) – Communication and Media Studies by Subject "okur odaklı"

Sort by: Order: Results:

  • Sevinç, Erkan Burak (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2019)
    ÖZ; GeliĢen teknolojiyle birlikte geleneksel medya da payını almıĢ ve bir dizi değiĢimler göstermiĢtir. Basılı gazeteler varlığını devam ettirirken geliĢen teknoloji ile beraber gazeteler internet ortamında yerini ...