Developing an Indicator Base Study for Social Sustainability: The Case of Walled City of Famagusta

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sani, Rafooneh Mokhtarshahi
dc.contributor.author Davoodi, Tina
dc.date.accessioned 2018-06-12T11:14:44Z
dc.date.available 2018-06-12T11:14:44Z
dc.date.issued 2014-07
dc.date.submitted 2014-07
dc.identifier.citation Davoodi, Tina. (2014). Developing an Indicator Base Study for Social Sustainability: The Case of Walled City of Famagusta . Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3752
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2014. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Rafooneh Mokhtarshahi Sani. en_US
dc.description.abstract Despite of many investigations about environmental and economical sustainability, the social sustainability is largely neglected in different studies. In addition, the Walled City which is located in Famagusta, North-Cyprus has not witnessed serious social sustainability studies. In line with the aim of this study to bring back livability of the Walled City, this research has carried out social sustainability as a tool for proposing new ways of bringing. For this reason, after reviewing of varies resources, it has extracted common social suitability criteria‟s. Unlike the vastly magnitude of social sustainability criteria‟s, it has selected only three social sustainability criteria which are mostly common to various studies. Social equity, social interaction, and sense of place criteria are the common criteria selected. To empirical results, the findings of the common criteria have been examined in the case of study. Likewise, it applies quantitative and qualitative methods to make analysis and measure social sustainability. In addition, it has focused on the Walled City of Famagusta that contains nine different zones. In order to observe social sustainability in the Walled City, it has selected only three streets that are located in different zones. Therefore, the street one located in zone one & four, street two located in zone four & six and street three located in zone three are the case study streets. The results indicate that among the three case studies, street two has not success in enhancing social sustainability for bringing livability back to the Walled City in line with the main objective. Nevertheless, the overall results demonstrate that the social equity, social interaction and sense of place criteria have approximately positive impact on enhancement of social sustainability that can help bringing back livability to the Walled City. Keywords: Social Sustainability, Walled City, Famagusta, North Cyprus en_US
dc.description.abstract ÖZ : Çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik konusunda yapılan araştırmalara rağmen, sosyal sürdürülebilirlik farklı çalışmalarda çoğunlukla dile getirilmeyip, arta kalan taraf olmuştur. Buna ek olarak, Kuzey Kıbrıs Gazi Mağusa‟da Suriçi Bölgesi de ciddi bir sosyal sürdürülebilirlik problemine mağruz kalmıştır. Bu araştırma, Suriçi Bölgesi‟nin canlılığını geri getirmek amacı ile yapılmış ve sosyal sürdülebilirlik yöntemleri kullanarak ortaya çıkarılacak yeni önerileri kapsamaktadır. Bu nedenle, farklı çalışmaların yeniden incelenmesinden sonra sosyal sürdürülebilirlik hakkında ortak kriterler ortaya çıkarılmıştır. Sosyal sürdürülebilirliliğin geniş olup birbirinden farklılaşmış olan kriterlerinden dolayı daha önce yapılan çalışmalarda ortak bir şekilde öne çıkan sadece üç sosyal sürdürülebilirlik kriteri ele alınacak. Bunlar; sosyal eşitlik, sosyal etkileşim ve yerduyum kriterleri olup, gözleme dayalı sonuçları bulmak için bu kriterler doğrultusunda seçilen çalışma alanı incelenmiştir. Ayni şekilde nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılarak, analiz yapımı ve sosyal sürdürülebilirlik ölçümünde kullanılmıştır. Ek olarak, Gazimağusa Suriçi‟ndeki dokuz farklı bölge ele alınmıştır. Suriçi‟ndeki sosyal sürdürülebilirliliği inceleyebilmek için farklı bölgelerde yerleştirilmiş olan 3 sokak ele alınmıştır. Bu nedenle, birinci ve dördüncü bölgede bulanan birinci sokak, dördüncü ve altıncı bölgede bulunan ikinci sokak ve üçüncü bölgede bulunan üçüncü sokak incelenecektir. Üç sokak üzerinde yapılan çalışmalardan çıkan sonuçlar şunu göstermektedir; ana objektif doğrultusunda ikinci sokak sosyal sürdürülebilirlilik gelişimini başaramamıyıp Suriçi‟ne canlılığı geri getiremedi. Bununla beraber, bütün sonuçlar göstermektedir ki; sosyal eşitlik, sosyal etkileşim ve yerduyum kriterleri sosyal sürdürülebilirliliğin gelişimi üzerinde pozitif bir etkisi vardır ve bu özelliği Suriçi‟nin canlılığını geri getirmekte yardımcı olabilir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Sürdürülebilirlilik, Suriçi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Historic buildings - Sustainability - Conservation and restoration - Famagusta (Cyprus, North) en_US
dc.subject Social Sustainability en_US
dc.subject Walled City en_US
dc.subject Famagusta en_US
dc.subject North Cyprus en_US
dc.title Developing an Indicator Base Study for Social Sustainability: The Case of Walled City of Famagusta en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record