Vücut Ağırlığı Normal Bireyler İle Şişman Bireylerin Kan Kalsiyum Düzeyinin Değerlendirmesi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Budak, Nurten
dc.contributor.author Nadiroğlu, Fatma
dc.date.accessioned 2018-06-14T07:25:23Z
dc.date.available 2018-06-14T07:25:23Z
dc.date.issued 2015-09
dc.date.submitted 2015-09
dc.identifier.citation Nadiroğlu, Fatma. (2015). Vücut Ağırlığı Normal Bireyler İle Şişman Bireylerin Kan Kalsiyum Düzeyinin Değerlendirmesi. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3775
dc.description Beslenme ve Diyetetik Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2015. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nurten Budak. en_US
dc.description.abstract This study was carried out at Yenikent Flora Laboratory located in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) between November 2014 and August 2015. The aim of the study was to evaluate blood calcium levels (mmol/L) of normal and overweight individuals. Subjects who experienced any pre-existing health problems were excluded from the study. 60 healthy participants within the age group 18-45 were tested. The features and characteristics of the participants, along with their nutritional habits, frequency of eating, 3-day food intake records and level of physical activity were analysed by the researcher with the help of a questionnaire and anthropometric measurements. Withdrawal of blood and laboratory analysis were carried out by a biochemist. The BEBIS software was used for the analysis of food consumption data which was collected from participants. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0 for Windows Evaluation was chosen to analyse the data which emerged at the end of the study. The mean level of ionised calcium detected in the blood of normal participants was 1.1±0.0 mmol/L and that of overweight participants was 1.1±0.0 mmol/L. After the appropriate statistical analysis was carried out, it was found that there is no significant difference (p>0.05) between the ionised calcium levels of normal individuals and overweight individuals who participated in this study. Statistical tests were carried out to reveal whether body weight, height, BMI and body fat mass significantly affected ionised calcium levels found in the blood of overweight participants, however, test results indicated no significant correlation (p>0.05). Key words: Obesity, calcium levels, TRNC en_US
dc.description.abstract Öz: Bu çalışmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan Vücut Ağrılığı Normal Bireyler İle Şişman Bireylerin Kan Kalsiyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi amacı ile Kasım 2014-Ağustos 2015 tarihleri arasında, yaşı 18-45 arası sağlıklı 60 birey katılmıştır. Bireylerin özellikleri, beslenme davranışları ve alışkanlıkları, 3 günlük besin tüketim miktarları, besin tüketim sıklıkları ve fiziksel aktivite kayıt formundan oluşan anketin uygulanması ve bireylerin antropometrik ölçümleri çalışmayı yütüren araştırmacı tarafından yapılmış, bireylerin kan alımını ve tahlil sonuçların ise biyokimyager yapmıştır. Alınan besin tüketimlerinin analizinde Beslenme Bilgi Sistemleri Paket Programı (BEBİS) 7, elde edilen verilerin istatistik analizi için ise Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0 for Windows Evalution versiyonu kullanılmıştır. Araştırmaya dahil olan normal ağırlıkta bireylerin kanlarında tespit edilen iyonize kalsiyum miktarı ortalama 1.1±0.0 mmol/L’dir. Şişman bireylerin kanlarında bulunan iyonize kalsiyum miktarı ortalama 1.1±0.0 mmol/L’dir. Araştırma kapsamına alınan normal ağırlıkta ve şişman bireylerin kanlarında tespit edilen iyonize kalsiyum miktarları karşılaştırıldığında istatistiksel yönden aralarında anlamlı fark olmadığı görülmüştür (p>0,05). Araştırma kapsamına alınan şişman kadın ve erkek bireylerin kanlarında bulunan iyonize kalsiyum miktarı ile vücut ağırlığı, boy uzunluğu, BKİ ve vücut yağ kütlesi değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel yönden aralarında anlamlı korelasyon ilişkisi olmadığı görülmüştür (p>0,05). Anahtar Kelimeler :Şişmanlık, kalsiyum düzeyi, KKTC en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Beslenme ve Diyetetik en_US
dc.subject Şişmanlık en_US
dc.subject Sağlık Sorunları en_US
dc.subject Kıbrıs, Kuzey en_US
dc.subject kalsiyum düzeyi en_US
dc.subject KKTC en_US
dc.subject Obesity en_US
dc.subject calcium levels en_US
dc.subject TRNC en_US
dc.title Vücut Ağırlığı Normal Bireyler İle Şişman Bireylerin Kan Kalsiyum Düzeyinin Değerlendirmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record