The Effect of Organization Mission Fulfillment on Emotional Exhaustion and Job Outcomes

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karatepe, Osman M.
dc.contributor.author Kaviti, Rashin
dc.date.accessioned 2018-06-19T11:08:15Z
dc.date.available 2018-06-19T11:08:15Z
dc.date.issued 2015-02
dc.date.submitted 2015-02
dc.identifier.citation Kaviti, Rashin. (2015). The Effect of Organization Mission Fulfillment on Emotional Exhaustion and Job Outcomes. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3796
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2015. Supervisor: Prof. Dr. Osman M. Karatepe. en_US
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to develop and test a conceptual model that examines the effect of organization mission fulfillment on emotional exhaustion, turnover intentions, lateness attitude, job performance, and extra-role customer service. Data collected from employees in the international five-star chain hotels in Dubai, the tourism center in the United Arab Emirates. These frontline employees had frequent face-to-face or voice-to-voice interactions with customers. This study used a time lag of two weeks. Data relating to performance variables were obtained from the immediate supervisors of these employees. The results revealed that emotional exhaustion mediated the effect of organization mission fulfillment on turnover intentions, lateness attitude, job performance, and extra-role customer service. That is, employees’ perceptins of organization mission fulfillment reduced their emotional exhaustion. In this case, employees displayed lower turnover and lateness intentions, while they had higher performance in the workplace. Based on the aforementioned findings, management implications were given and limitations of the study and future research directions were provided. Keywords: Emotional Exhaustion; Extra-Role Customer Service; Job Performance; Lateness Attitude; Organizational Mission; Turnover Intentions en_US
dc.description.abstract ÖZ : Bu tezin amacı, işletmede tanımlanmış olan misyonunun yerine getirilmesinin duygusal yorgunluk, işten ayrılma niyeti, işe geç kalma eğilimi, iş performansı ve ekstra role performansı üzerinde etkisini araştıran kavramsal bir modelin geliştirilmesi ve test edilmesidir. Bu ilişkilerin ölçülmesinde kullanılan veri Birleşik Arap Emirlikleri’nin turizm merkezi olan Dubai’deki uluslararası bş yıldızlı zincir otellerde faaliyet gösteren işgörenlerden toplanmıştır. Bu çalışanlar, müşterilerle yoğun bir şekilde birebir iletişimde olan kişilerdir. Değişkenler arası kullanılan zaman aralığı iki haftadır. İşgören performansına ilişkin veri, her bir işgörenin bağlı olduğu yöntecisinden toplanmıştır. Çalışmanın bulguları, duygusal yorgunluğun işletmede tanımlanmış olan misyonun işten ayrılma niyeti, işe geç kalma eğilimi, iş performansı ve ekstra role performansı üzerinde bir aracı rol oynadığını göstermiştir. Şöyle ki, misyonun başarılması işgörenlerin duygusal yorgunluğunu azaltmıştır. Bu durumda, işgörenlerin işten ayrılma niyeti ve işe geç kalma eğilimi azalmış, iş performası ve ekstra rol performansında artma meydana gelmiştir. Yukarıda verilen bulgular doğrultusunda yönetsel belirlemeler üzerinde durulmuş, araştırmanın sınırları ve gelecek araştırmalar için belirlemeler verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Ekstra İş Performansı; Duygusal Yorgunluk; İşe Geç Kalma Niyeti; İşletme Misyonu; İşten Ayrılma Niyeti; İş Performansı en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism Faculty en_US
dc.subject Employee motivation en_US
dc.subject Work environment en_US
dc.subject Personnel management en_US
dc.subject Work - Psychological aspects en_US
dc.subject Employees - Job stress en_US
dc.subject Organizational behavior - Psychological aspects en_US
dc.subject Emotional Exhaustion en_US
dc.subject Extra-Role Customer Service en_US
dc.subject Job Performance en_US
dc.subject Lateness Attitude en_US
dc.subject Organizational Mission en_US
dc.subject Turnover Intentions en_US
dc.title The Effect of Organization Mission Fulfillment on Emotional Exhaustion and Job Outcomes en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record