Obez ve Hafif Kilolu Adolesanlarda Sabah Kahvaltısının Glisemik İndeksinin İştah Üzerine Etkisi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ünal, Reyhan Nergiz
dc.contributor.author Toydemir, İlknur Buse
dc.date.accessioned 2018-06-19T11:27:48Z
dc.date.available 2018-06-19T11:27:48Z
dc.date.issued 2017-02
dc.date.submitted 2017-02
dc.identifier.citation Toydemir, İlknur Buse. (2017). Obez ve Hafif Kilolu Adolesanlarda Sabah Kahvaltısının Glisemik İndeksinin İştah Üzerine Etkisi. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3799
dc.description Beslenme ve Diyetetik Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2017. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Reyhan Nergiz Ünal. en_US
dc.description.abstract The aim of this study was to investigate the effect of low and high glycemic indexed breakfast, on daytime appetite, saturation situations, food preferences and consumption, between the obese and slighty overweight, 10-18 years old male and female adolescents whom applied to Serdarlı Healthy Nutrition and Dietetics Center, Serdarlı, Famagusta, Turkish Republic of North Cyprus. According to the needs of the induvidual, the breakfast of the diet, planned according to the energy to be taken daily with the same energy and macro nutrient pattern in the high glisemic index group (n=18) and low glisemic index group (n=18). The taste of the food questioned by Hedonic Scale The individuals were assessed by hunger, satiety, the feeling of saturation, oily, salty, sweety, sour food selection, food consumption record for one day, VAS score and 24 hour food consumption frequency record. GI low group (VAS score: 2,61±0,43) is less hungry during the day than the GI high group (VAS score: 5,10±0,76). The saturation status of adolescents is the same in both groups and the consumption desire of adolescents’ favourite foods is low in GI low group compared to GI high group. As a result in obese adolescent individuals, GI low nutrition reduces appetite and increases the level of satiety and keeps the taste and positive emotional state at the upper levels. In onclusion, the correct approach is not energy alone, but the regulation of lifestyle by incorporating physical activity as a whole from other social and physological aspects of other dietary components (glisemic index and lood, macro nutrient content etc.). Keywords: Adolescent, breakfast, appetite, glycemic index, VAS, Hedonic Scale. en_US
dc.description.abstract Öz: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa’ da Serdarlı Sağlıklı Beslenme ve Diyet Merkezi’ ne başvuran obez veya hafif kilolu 10-18 yaş gurubu 36 adolesanın, düşük veya yüksek glisemik indeksli kahvaltının gün boyu süren iştah, doygunluk durumları, besin tercih ve tüketimleri üzerine olan etkilerinin araştırılması amacıyla bu çalışma yürütülmüştür. Gereksinime göre belirlenecek olan günlük alınması gereken enerjiye göre planlanan diyetin kahvaltısı aynı enerji ve makro besin öğesi örüntüsüne sahip olup glisemik indeksi (GI) yüksek grup (n=18) ve GI’i düşük grup (n=18) içerecek şekilde düzenlenmiştir. Yemeğin lezzeti hedonik skala ile sorgulanmıştır. Açlık, tokluk, doyma hissi, yağlı, tuzlu, tatlı, ekşi besin seçimi; bir günlük besin tüketimi kaydı, VAS skoru ve 24 saat besin tüketim sıklığı kaydına göre bireyler değerlendirilmiştir. Bu skorlamaya göre GI düşük grup (VAS skoru: 2,61±0,43) GI yüksek grup (VAS skoru: 5,10±0,76) göre gün içerisinde daha az aç hissetmektedir. Adolesanların doygunluk durumları her iki grupta da aynıdır ve adolesanların sevdiği yiyeceklerin tüketim isteği GI düşük grupta GI yüksek gruba göre azdır. Özetle, obez adolesan bireylerde GI düşük beslenme iştahı düşürmekte ve doygunluk seviyesini arttırarak tat ve olumlu duygu durumunu üst seviyelerde tutmaktadır. Sonuç olarak doğru yaklaşım tek başına enerji değil diğer diyet bileşenlerinin (glisemik indeks ve yük, makrobesin ögeleri oranları vb.) sosyal ve psikolojik açıdan bir bütün olarak fiziksel aktiviteyi dahil ederek yaşam biçiminin düzenlenmesidir. Anahtar Kelimeler: Adolesan, Kahvaltı, İştah, Glisemik İndeks, VAS, Hedonik skala en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Beslenme ve Diyetetik en_US
dc.subject Obezite en_US
dc.subject Adolesan en_US
dc.subject Kahvaltı en_US
dc.subject İştah en_US
dc.subject Glisemik İndeks en_US
dc.subject VAS en_US
dc.subject Hedonik Skala en_US
dc.subject Adolescent en_US
dc.subject Breakfast en_US
dc.subject Appetite en_US
dc.subject Glycemic Index en_US
dc.subject VAS en_US
dc.subject Hedonic Scale en_US
dc.title Obez ve Hafif Kilolu Adolesanlarda Sabah Kahvaltısının Glisemik İndeksinin İştah Üzerine Etkisi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record