Lefkoşa’da Kreş ve Anaokuluna Devam Eden Çocukların Beslenme Davranışlarına ve Vücut Ağırlığına Annenin Çocuk Besleme Tutum ve Davranışlarının Etkisi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Budak, Nurten
dc.contributor.author Kanioğluları, Aysel Orkide
dc.date.accessioned 2018-06-20T06:17:50Z
dc.date.available 2018-06-20T06:17:50Z
dc.date.issued 2015-09
dc.date.submitted 2015-09
dc.identifier.citation Kanioğluları, Aysel Orkide. (2015). Lefkoşa’da Kreş ve Anaokuluna Devam Eden Çocukların Beslenme Davranışlarına ve Vücut Ağırlığına Annenin Çocuk Besleme Tutum ve Davranışlarının Etkisi. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3823
dc.description Beslenme ve Diyetetik Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2015. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nurten Budak. en_US
dc.description.abstract This research has been designed and conducted in order to analyse the effects of mothers’ child feeding attitudes and behaviours on the nutritional status, eating behavior and body weights of pre-school children. Totally 120 pre-school children from Central Nicosia between 4-6 years of age have participated in the research along with their mothers and the sample group consisted of 57 girls and 63 boys. The participant’s general characteristics, nutritional habits and information about food frequencies have been obtained with the help of a questionnaire prepared by the researcher. Child feeding attitudes and behavior of mothers were determined using ‘ Child Feeding Questionnaire- CFQ’ and the behavior of child eating ‘Child Eating Behavior Questionnaire - CEBQ’. Anthropometric measurements of mothers and children were taken and body mass index (BMI) was evaluated. The questionnaire results revealed that 21 % of the children obese. The correlation analysis between “CFQ” results and “CEBQ” subdimension scores show that as the BMI of girls increase, the scores of the CFQ subdimensions, ‘Restriction’ and ‘Perceived Child Weight’, increase as well (p<0.05). Similarly, as the BMI of boys gets higher, ‘Child Weight Concern’ ve ‘Perceived Child Weight’ subdimensional scores in mothers also increase (p<0.05). On the other hand, a decrease is observed in mothers in the ‘Satiety Responsiveness ’ subdimension of CEBQ when BMI of boys and girls increases. There is a positive relationship between the ‘Restriction’ and ‘Emotional Overeating’ subdimensional scores in mothers (p<0.05). These results show that mothers’ child feeding attitudes and practices may have an effect on child’s body weight and eating behaviours. Keywords : Child feeding attitude, child eating behaviour, body weight en_US
dc.description.abstract Öz: Bu araştırma, okul öncesi dönem çocukların beslenme durumuna, yeme davranışlarına ve vücut ağırlıklarına, annelerin çocuk besleme tutum ve davranışlarının etkisininin incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmaya, Lefkoşa Merkez bölgesinde kreş ve anaokuluna giden 4-6 yaş arası 57’si kız , 63’ü erkek olan toplam 120 çocuk ve anneleri alınmıştır. Katılımcıların; genel özellikleri ve beslenme alışkanlıkları, besin tüketim sıklığına yönelik bilgiler araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu ile elde edilmiştir. Annelerin çocuk besleme tutum ve uygulamaları Çocuk Besleme Anketi (ÇBA), çocuklarının yeme davranışları ise Çocuk Yeme Davranışı Anketi (ÇYDA) kullanılarak saptanmıştır. Anne ve çocukların antropometrik ölçümleri yapılmış ve Beden Kütle İndeksi (BKİ) değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamına alınan çocukların % 21’i hafif şişman ve % 21’i şişmandır. Annelerin ÇBA ve ÇYDA alt boyut puanları ile yapılan korelasyon analizlerine göre; kız çocukların BKİ’i arttıkça, annelerin ÇBA ‘Kısıtlama’ ve ‘Algılanan Çocuk Vücut Ağırlığı’ alt boyut puanları ve erkek çocukların BKİ’i arttıkça ‘Çocuk Vücut Ağırlığı Hakkındaki İlgi’ ve ‘Algılanan Çocuk Vücut Ağırlığı’ alt boyut puanları artmıştır (p<0.05). Erkek ve kız çocuklarının BKİ’i arttıkça annelerin ÇYDA’nde yer alan; ‘Tokluk Heveslisi’ alt boyut puanları azalmıştır (p<0.05). Annelerin ‘Kısıtlama’ ile ‘Duygusal Aşırı Yeme’ alt boyut puanları arasında pozitif ilişki bulunmuştur (p<0.05). Bu sonuçlar annelerin çocuk besleme tutum ve uygulamaları ile çocuğun vücut ağırlığı ve yeme davranışları üzerinde etkisi olabileceğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Çocuk besleme tutumu, çocuk yeme davranışı, vücut ağırlığı en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Beslenme ve Diyetetik en_US
dc.subject Çocuk Gelişimi en_US
dc.subject Beslenme en_US
dc.subject Kıbrıs, Kuzey en_US
dc.subject Çocuk besleme tutumu en_US
dc.subject çocuk yeme davranışı en_US
dc.subject vücut ağırlığı en_US
dc.subject Child feeding attitude en_US
dc.subject child eating behaviour en_US
dc.subject body weight en_US
dc.title Lefkoşa’da Kreş ve Anaokuluna Devam Eden Çocukların Beslenme Davranışlarına ve Vücut Ağırlığına Annenin Çocuk Besleme Tutum ve Davranışlarının Etkisi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record