Latest Attempts in Iranian Architecture towards the Authenticity: A Model of Modern Tectonics in Relation to Lightness

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hürol, Yonca
dc.contributor.author Ardekani, Ghazal Farjami
dc.date.accessioned 2019-04-26T05:17:41Z
dc.date.available 2019-04-26T05:17:41Z
dc.date.issued 2015-03
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Ardekani, Ghazal Farjami. (2015). Latest Attempts in Iranian Architecture towards the Authenticity: A Model of Modern Tectonics in Relation to Lightness. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4042
dc.description Doctor of Philosophy in Architecture. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2015. Supervisor: Prof. Dr. Yonca Hürol. en_US
dc.description.abstract Undoubtedly, some modern movements, which began in Western countries, have also affected other regions of the world. Iran is one of those countries affected by modernity, which creates a challenge to traditional ingrained thoughts and lifestyles. Architecture in Iran has undergone a number of radical modifications, which have resulted in many attempts to achieve authenticity. That is why contemporary Iranian architecture can be classified into 4 different periods with regard to the challenge of balancing a modern approach with authenticity. As tectonic developments results in faster, low-priced and efficient construction methods, lightness has become an important indicator of modern tectonics. In order to deal with the challenge of combining authenticity and modernity, the concept of modern lightness appears in a very distinctive way in Iran. This study is based on a hypothesis, which is designed to prove whether the modern light architecture of the 4th generation of architects in Iran is authentic, or not. A model of modern lightness has been proposed with reference to interviews with seven pioneers of the new generation of architects and observations and analysis have been carried out as part of the 60 project. It has been discovered that there are many authentic characteristics in the architecture of these pioneering architects. Keywords: Modern tectonics, Authenticity, 4th generation of contemporary Iranian architects, Lightness en_US
dc.description.abstract ÖZ: Şüphesizdir ki, Batı ülkelerinde başlayan bazı çağdaş hareketler, dünyadaki diğer bölgeleri de etkilemiştir. İran da geleneksel ve kökleşmiş düşünce ve yaşam tarzına meydan okuyan çağdaş mimarlık hareketinden etkilenmiştir. İran mimarisi özgünlük elde etmek için birçok radikal değişiklikler geçirmiştir. Bu nedenledir ki Çağdaş İran Mimarisi özgünlük ile modern yaklaşımı dengelemeye çalışan dört farklı dönemde sınıflandırılır. Hızlı üretilebilen, düşük fiyatlı ve verimli yapım yöntemleri, hafifliği de önemli bir çağdaş tektonik mimari göstergesi olarak sergilerler. İran’da modernlik ve özgünlük arayışı çok farklı bir hafiflik kavramını beraberinde getirir. Bu çalışma, İran’daki dördüncü nesil modern mimarların, tasarladığı çağdaş hafif mimarinin özgün olup olmadığını sorgulayan bir hipoteze dayanır. Sunulan tektonik hafiflik modeli, yeni nesil mimarlardan yedi öncü mimar ile yapılan görüşmeler ile bu mimarların 60 projesinin gözlemi ve analizine dayalı olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak, dördüncü nesil öncü mimarların ortaya koyduğu mimarlığın pek çok özgün özelliklerinin bulunduğu ortaya çıkmıştır. Anahtar kelimeler: Çağdaş tektonik, özgünlük, dördüncü nesil çağdaş İran mimarları, hafiflik . en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Iranian Architecture en_US
dc.subject Modern tectonics en_US
dc.subject Authenticity en_US
dc.subject Lightness en_US
dc.subject 4th generation of contemporary Iranian architects en_US
dc.title Latest Attempts in Iranian Architecture towards the Authenticity: A Model of Modern Tectonics in Relation to Lightness en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record