Yüksek, Orta ve Düşük Akdeniz Diyeti Uyumu Olan Bireylerde Oksidatif Stres ve Total Antioksidan Kapasitenin Belirlenmesi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Demirel, Birsen
dc.contributor.author Barbaros, Burcu
dc.date.accessioned 2019-04-26T05:29:56Z
dc.date.available 2019-04-26T05:29:56Z
dc.date.issued 2015-09
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Barbaros, Burcu (2015). Yüksek, Orta ve Düşük Akdeniz Diyeti Uyumu Olan Bireylerde Oksidatif Stres ve Total Antioksidan Kapasitenin Belirlenmesi. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4044
dc.description Beslenme ve Diyetetik Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2015. Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Birsen Demirel. en_US
dc.description.abstract Study was carried out on total of 90 people according to Mediterranean diet adherence, by dividing them into groups of high, medium and low Mediterranean diet adherence. There were 9 men and 21 women participants in high adherence group, while, 11 men and 19 women in medium adherance and 12 men and 18 women in low adherence group. The mean age of participants in high, medium and low adherence groups were 30.2 ± 8.8, 28.4 ± 8.4 and 29.3 ± 7.9 years, respectively with no significant difference (p>0.05). A Mediterranean diet score was carried out to group participant and the scores of high, medium and low adherence groups were 37.4±1.4, 28.5±3.7 and 17.8±1.9 respectively. The participants body weight, height, waist and hip circumferences as well as body composition results were obtained. There was no significant difference in men participants among three groups (p>0.05), while there were a significant difference in women participants (p<0.05). There was no significant difference of TAC (Total Antioxidant Capacity) result among Mediterranean diet adherence groups (p>0.05). Also, there was no significant difference with MDA (Malondialdehyde) result among Mediterranean diet adherence groups (p>0.05). The study did not show a correlation with Mediterranean diet and MDA as well as TAC (p>0.05). There was a negative and statistically significant correlation with body fat percentage and TAK (p<0.05), while there was a positive and statistically significant correlation with body fat percentage and MDA (p<0,05). More studies on Mediterranean diet needed to state the relation with TAC and MDA. Keywords: Mediterranean diet, total antioxidant capacity and oxidative stress, MDA en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma Akdeniz diyet uyumuna göre yüksek, orta ve düşük uyum olmak üzere üç farklı grupta toplamda 90 kişi üzerinde gerçekleşmiştir. Yüksek uyum grubunda 9 erkek ve 21 kadın, orta uyum grubunda 11 erkek ve 19 kadın, düşük uyum grubunda ise 12 erkek ve 18 kadın bulunmaktadır. Yaş ortalaması yüksek orta ve düşük uyum grubu için sırası ile 30.2±8.8, 28.4±8.4 ve 29.3±7.9 yıl olup gruplar arası istatistiksel yönden anlamlı fark yoktur (p>0.05). Bireylerin Akdeniz diyetine uyum skorları yüksek, orta ve düşük uyum gruplarında sırası ile 37.4±1.4, 28.5±3.7 ve 17.8±1.9 puan olarak bulunmuştur. Çalışma kapsamında bireylerin vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel ve kalça çevresi, ayrıca vücut bileşimi değerlendirilmiştir. Erkek bireylerin vücut ağırlığında gruplar arası anlamlı fark olmadığı saptanırken (p>0.05), kadın bireylerde istatistiksel yönden anlamlı fark belirlenmiştir (p<0.05). Bireylerin TAK (Total Antioksidan Kapasite) ve MDA (Malondialdehit) değerleri ile Akdeniz diyet uyum grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). MDA ve TAK değerleri ile Akdeniz diyet uyumuna bakıldığında istatistiksel yönden bir korelasyon saptanmamıştır (p>0.05). Çalışmaya dahil edilen tüm bireylerde, vücut yağ oranı ve TAK değeri arasında negatif yönlü ve istatiksel olarak anlamlı bir korelasyon olduğu saptanırken (p<0,05), MDA değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve düşük kuvvetli korelasyonlar saptanmıştır (p<0,05). Akdeniz diyeti, TAK ve MDA arasındaki ilişkiyi belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Akdeniz diyeti, total antioksidan kapasite, oksidatif stres, MDA en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Beslenme ve Diyetetik en_US
dc.subject Sağlıklı Beslenme-Diyet-Akdeniz Diyeti en_US
dc.subject Akdeniz diyeti en_US
dc.subject total antioksidan kapasite en_US
dc.subject oksidatif stres en_US
dc.subject MDA en_US
dc.title Yüksek, Orta ve Düşük Akdeniz Diyeti Uyumu Olan Bireylerde Oksidatif Stres ve Total Antioksidan Kapasitenin Belirlenmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record