Social Media as an Advertising Tool: Reaching and Persuading Audience Through Instagram

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gümüş, Agah
dc.contributor.author Ahmadova, Aytan
dc.date.accessioned 2019-04-26T10:22:42Z
dc.date.available 2019-04-26T10:22:42Z
dc.date.issued 2015-08
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Ahmadova, Aytan. (2015). Social Media as an Advertising Tool: Reaching and Persuading Audience Through Instagram. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4051
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2015. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Agah Gümüş. en_US
dc.description.abstract Social media is a new kind of media that day by day becomes more important and takes irreplaceable place in peoples‟ everyday lives. As time passes usage purposes of social media gets wider and covers many different purposes. One of those purposes is being used by companies as advertising tool, as companies can advertise their products/services directly to their target audiences. Today while surfing in his/her homepages, one can see many advertisements directly targeted on his/her, and even not understanding advertising content of that post. This thesis focuses on one of the recent but at the same time very popular and widely used Social Media channel, Instagram. The study evaluates effectiveness and credibility of Instagram advertisements, people‟s approaches about Instagram advertisements, tactics used in Instagram advertisements in attracting audiences and generally effectiveness of Social Media advertisements. The total number of the participants attended in this study is 300 (F=166). The main characteristic needed from participants was to be Social Media and Instagram user. Participants were distributed questionnaires which included 30 questions, in different parts of Eastern Mediterranean University campus and Famagusta city of Turkish Republic of Northern Cyprus. The results of the study indicate that people accept Instagram advertisements as credible, they like seeing advertisement contented posts by celebrities and are willing to purchase products that advertised in Instagram and Social Media advertisements have persuasive effects on audience. Keywords: Social Media (SM), Social Media advertisement, Instagram advertisement, Uses and Gratification, Persuasion en_US
dc.description.abstract ÖZ: Sosyal Medya insanların günlük hayatında günden güne daha da önemli ve vazgeçilmez bir yer kaplayan yeni bir medya türüdür. Zaman geçtikçe sosyal medya kullanım amaçları daha geniş yelpazeye sahip olarak daha çok kullanım amacını kendinde birleştiriyor. Bu amaçlardan bir tanesi de sosyal medyanın şirketler tarafından reklam aracı olarak kullanılmasıdır ki, şirketler kendi ürün ve servislerini reklamlarini doğrudan hedef kitlelerine ilete biliyorlar. Günümüzde ana sayfasında gezinirken kişi, reklam olduğunu anlamadan doğrudan kendisine yöneltilmiş birçok reklamla karşılaşa bilir. Bu çalışma yeni ama aynı zamanda çok ünlü ve geniş kullanıcı yelpazesine sahip sosyal medya ağı olan Instagram üzerine odaklanıyor. Çalışma, Instagram reklamlarının etkililiğini ve güvenilirliğini, insanların Instagram reklamlarına yaklaşımlarını, insanları etkilemek için Instagram reklamlarında kullanılan taktikleri ve genel olarak sosyal medya reklamlarının etkililiğini değerlendiriyor. Çalışmaya katılan toplam katılımcı sayısı 300 kişidir (Kadın=166). Katılımcılardan istenen özellik sosyal medya ve Instagram kullanıcısı olmalarıydı. Katılımcılara Doğu Akdeniz Üniversitesi Kampüsünde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin şehri olan Gazimağusa‟nın farklı bölgelerinde 30 soru içeren anketler dağıtıldı. Çalışmanın sonuçlarına göre, insanlar Instagram reklamlarının güvenilir olarak kabul ediyor, ünlüler tarafından reklam içerikli paylaşımlar görmeyi seviyor ve Instagram‟da reklam edilen ürünleri almaya istekliler. Ayrıca, çalışma sonuçlarına göre sosyal medya reklamlarının insanlar üzerinde pozitif ikna edici etkisi bulunuyor. Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya (SM), Sosyal Medya reklamları, Instagram reklamları, Kullanımlar ve Doyumlar, İkna en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Internet marketing-Social Networking Sites-Adevertisements en_US
dc.subject Internet advertising-Online social networks en_US
dc.subject Social media-Marketing-Internet marketing-Social marketing en_US
dc.subject Social Media (SM) en_US
dc.subject Social Media advertisement en_US
dc.subject Instagram advertisement en_US
dc.subject Uses and Gratification en_US
dc.subject Persuasion en_US
dc.title Social Media as an Advertising Tool: Reaching and Persuading Audience Through Instagram en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record