Müzisyenlerde Üst Ekstremite Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malkoç, Mehtap
dc.contributor.author Arslan, Tayfun
dc.date.accessioned 2019-04-29T08:39:26Z
dc.date.available 2019-04-29T08:39:26Z
dc.date.issued 2017-02
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Arslan, Tayfun. (2017). Müzisyenlerde Üst Ekstremite Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4072
dc.description Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 2017. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehtap Malkoç. en_US
dc.description.abstract This study has been conducted to evaluate the upper extremitiy functions of musicians and to compare with the individuals who are not interested with music. A total of 72 individuals, including 36 musicians (Study Group) and 36 individuals (Control Group) who are not interested with music participated in the study. Sociodemographical datas of all participants in this study and music history of musicians is recorded. In the scope of this study, upper extremity endurance, coordination, reaction time, balance, grip strength, pain and problems of hand, arm and shoulders are evaluated. SPSS-20 for Windows package programme was used to estimate the data collected; Mann-Whitney U test, Chi-Square test, Kruskal Wallis test and Fisher’s Chi-Square test are used as statistical analysis method. There were no statistical differences between age, heights, weights, BMI, dominant extremities, arm lenghts and diagnosed systemic illnesses, consumption of alcohol and smoking habits (p>0,05) whereas there were significant differences between doing regular exercises and days of weekly exercises (p<0,05). It was seen that there are significant differences between endurance, upper extremity balance, coordination and reaction time (p<0,05). The grip strength results between study and control groups is also found statistically similar (p>0,05). Diffeerences in scores of short form McGill Pain Questionnare and Q-DASH test, were significant (p<0,05). As a consequence, the musicians have shown superiority than who are not interested in music in terms of upper extremity endurance, coordination, reaction time and balance, but their grip strength has shown similar consequences. Keywords: Musicians, Upper Extremity, Endurance, Coordination, Reaction Time, Balance, Grip Strength, Pain, Upper Extremity Problems. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma profesyonel müzisyenlerin üst ekstremite fonksiyonlarını değerlendirmek ve müzikle uğraşmayanlarla karşılaştırmak amacıyla gerçekleştirildi. Çalışmaya 36 müzisyen (Çalışma Grubu) ve 36 müzikle uğraşmayan (Kontrol Grubu) olmak üzere toplam 72 kişi alındı. Çalışmaya katılan tüm olguların sosyodemografik verileri ve müzisyenlerin müzik özgeçmişleri kaydedildi. Çalışma kapsamında üst ekstremite enduransı, koordinasyonu, reaksiyon zamanı, dengesi, kavrama kuvveti, ağrı durumu ve el, kol, omuz sorunları değerlendirildi. Çalışma Grubu ile Konrol Grubu arasında yaş ortalaması, boy, ağırlık, beden kitle indeksi, dominant ekstremite, kol uzunluğu ve tanısı konmuş sistemik hastalıklar yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p>0,05). Çalışma grubunun alkol ve sigara kullanım miktarı ve günlük egzersiz süresi Kontrol grubuyla istatistiksel olarak benzerken (p>0,05), düzenli egzersiz yapma ve haftada egzersiz yapılan gün sayısının Kontrol grubunda daha yüksek olduğu görüldü (p<0,05). Çalışma ve kontrol grubundaki bireylerin endurans, üst ekstremite dengesi, koordinasyon ve reaksiyon zamanı sonuçlarının anlamlı düzeyde farklı olduğu görüldü (p<0,05). Kavrama kuvvetinde ise Çalışma ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak bir fark saptanmadı (p>0,05). Çalışma ve kontrol grubunda kısa form McGill Ağrı anketi ve Q-DASH testindeki sonuçlar ile ağrı ve üst ekstremite problemleri istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı olduğu görüldü (p<0,05). Sonuç olarak müzisyenler enstrüman çalma aktivitesinin getirdiği ve gerektirdiği üst ekstremite enduransı, koordinasyonu, reaksiyon zamanı ve dengesi açısından müzisyen olmayanlardan üstün olarak görülürken, kavrama kuvvetleri açısından müzisyen olmayanlarla benzer olduğu görüldü. Anahtar Kelimeler: Müzisyenler, Üst Ekstremite, Endurans, Koordinasyon, Reaksiyon Zamanı, Denge, Kavrama Kuvveti, Ağrı en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Fizyoterapi ve Rehabilitasyon en_US
dc.subject Müzisyenler en_US
dc.subject Üst Ekstremite en_US
dc.subject Endurans en_US
dc.subject Koordinasyon en_US
dc.subject Reaksiyon Zamanı en_US
dc.subject Denge en_US
dc.subject Kavrama Kuvveti en_US
dc.subject Ağrı en_US
dc.title Müzisyenlerde Üst Ekstremite Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record