Ordu / Ünye 5-9 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinde Obezite, Boyun Çevresi, Bel Çevresi ve KIDMED İndeksinin Değerlendirilmesi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kabaran, Seray
dc.contributor.author Korkmaz, Gizem Özge
dc.date.accessioned 2019-04-29T11:26:15Z
dc.date.available 2019-04-29T11:26:15Z
dc.date.issued 2017-02
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Korkmaz, Gizem Özge. (2017). Ordu / Ünye 5-9 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinde Obezite, Boyun Çevresi, Bel Çevresi ve KIDMED İndeksinin Değerlendirilmesi. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4076
dc.description Beslenme ve Diyetetik Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2017. Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Seray Kabaran. en_US
dc.description.abstract Korkmaz G Ö. Assessment of Obesity, Neck Circumference, Waist Circumference and KIDMED Index in 5-9 Age Group Primary School Students. Eastern Mediterranean University, Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics Science Expertise Thesis, Famagusta, 2017. This research was conducted in order to evaluate obesity, neck circumference, waist circumference and KIDMED index in Ordu / Ünye 5-9 age group primary school students in April 2016 - January 2017 It was conducted with 900 students between the dates. The KIDMED scale was used to determine the students compliance with the Mediterranean diet, and the questionnaire and general characteristics and some anthropometric measurements were taken. In the results of working; 11.2% of the students were overweight, 25.1% were obese, 35.7% of the students were low in the Mediterranean diet, 45.6% in the middle and 18.7% in the students. The KIDMED index average of the students is 5.08 ± 2.45. The difference between KIDMED indexes was statistically significant according to sex (p<0.05). The differences in body weight, height, waist circumference and neck circumference between the group with low KIDMED score and the group with high KIDMED score and high KIDMED score were statistically significant (p <0.05). The results obtained from the study give important information about the adaptation and anthropometric measurements of the primary school students living in this region to the Mediterranean diet and it is thought that they can give direction to new studies. Keywords: Mediterranean diet, Anthropometric measurement, Children, Obesity en_US
dc.description.abstract ÖZ: Korkmaz G Ö. Ordu / Ünye 5-9 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinde Obezite, Boyun Çevresi, Bel Çevresi ve KIDMED İndeksinin Değerlendirilmesi. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Programı Bilim Uzmanlığı Tezi, Gazimağusa, 2017. Bu araştırma, Ordu / Ünye 5-9 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinde obezite, boyun çevresi, bel çevresi ve KIDMED indeksinin değerlendirilmesi amacıyla Nisan 2016- Ocak 2017 tarihleri arasında 900 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrencilere Akdeniz diyetine uyumlarının belirlenmesi amacıyla KIDMED ölçeği uygulanmış ayrıca anket formu ile genel özellikleri ve bazı antropometrik ölçümleri alınmıştır. Çalışma sonucunda; öğrencilerin %11,2’sinin kilolu, %25,1’inin obez olduğu ve öğrencilerin %35,7’sinin Akdeniz diyetine düşük, %45,6’sının orta ve %18,7’sinin ise yüksek uyum gösterdiği saptanmıştır. Öğrencilerin KIDMED indeksi ortalaması ise 5.08±2.45’dir. KIDMED indeksleri arasındaki fark cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Çalışmaya katılan öğrencilerin, KIDMED puanı düşük olan grup ile hem KIDMED puanı orta hem de KIDMED puanı yüksek olan grup arasındaki vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel çevresi ve boyun çevresi ölçüm değerlerinin farkları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Çalışmadan elde edilen sonuçlar bu bölgede yaşayan ilköğretim öğrencilerinin Akdeniz diyetine uyumları ile antropometrik ölçümleri hakkında önemli bilgiler vermektedir ve yeni çalışmalara yön verebileceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Akdeniz diyeti, Antropometrik ölçüm, Çocuklar, Obezite en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Beslenme ve Diyetetik en_US
dc.subject Obezite en_US
dc.subject Akdeniz diyeti en_US
dc.subject Antropometrik ölçüm en_US
dc.subject Çocuklar en_US
dc.subject Obezite en_US
dc.subject Mediterranean diet en_US
dc.subject Anthropometric measurement en_US
dc.subject Children en_US
dc.subject Obesity en_US
dc.title Ordu / Ünye 5-9 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinde Obezite, Boyun Çevresi, Bel Çevresi ve KIDMED İndeksinin Değerlendirilmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record