Some Properties of Self Consolidating Concrete Produced by Recycled Concrete Aggregates

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor El Dalati, Rouba (Co-Supervisor)
dc.contributor.advisor Eren, Özgür (Supervisor)
dc.contributor.author Ghandour, Hussein
dc.date.accessioned 2019-04-30T11:50:27Z
dc.date.available 2019-04-30T11:50:27Z
dc.date.issued 2015-09
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Ghandour, Hussein. (2015). Some Properties of Self Consolidating Concrete Produced by Recycled Concrete Aggregates. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Civil Engineering, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4088
dc.description Master of Science in Civil Engineering. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Civil Engineering, 2015. Co-Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Rouba El Dalati, Supervisor: Prof. Dr. Özgür Eren. en_US
dc.description.abstract A lot of countries are producing Self-Consolidating Concrete (SCC), also called Self-compacting Concrete that has many advantages compared to normal concrete. No specific or standard mix for achieving SCC is fixed nowadays. Meanwhile, some recommendations are indicated such the water to binder ratios should be less than 0.5, and the mixes should contain lower coarse aggregates and higher paste content comparing with conventional mixtures. The present research shows the results and analysis of experimental tests carried out to study the properties of self-consolidating concrete based on using two types of aggregates: normal (SCC) and recycled (RA-SCC). While the referring test corresponding to the use of normal recycled aggregates in the mix of SCC is fixed, the tests related to recycled aggregates self-consolidating concrete cover different mixes according to the amount of recycled aggregates per ratio to the normal aggregates content. The principal aim of this research is to improve the materials sustainability since the use of recycled aggregates will reduce the demand on the normal aggregates resulting from quarries. The scientific objective is to determine the effect of using recycled aggregates on the behavior of the SCC, also the possibility of using completely recycled aggregates instead of normal aggregates in the SCC mix. This study is composed of three parts. The first part is based on preparing the mixes of SCC and RA-SCC with local available aggregates in Lebanon. The second part is based on studying the effect of using different amounts of recycled aggregates on SCC by testing the workability of SCC and RA-SCC fresh mixes using slump test. The final part concerns the tests related to some hardened properties of SCC and RA-SCC such as compressive strength, flexural strength, and durability, using two types of equipment’s: the destructive and non-destructive such as Schmidt hammer and pundit tests. The results have shown that the presence of recycled aggregate improves some properties of the SCC for special amounts. On the other hand the presence of recycled aggregate had a negative effect on the rheological properties of the SCC by reducing the workability of concrete, because recycled aggregate absorb more water than normal one. The most important result is the possibility to use 100% recycled aggregates in the composition of self-consolidating concrete which improves the sustainability in the green construction. Keywords: Self Consolidating Concrete, Recycled aggregates, Compressive strength, Flexural strength, Durability, Pundit test, Schmidt hammer. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Dünyada pek çok ülkede “kendinden yerleşen” veya diğer bir adı ile “kendinden sıkışan” beton kullanılmaktadır. Bu betonun normal betona kıyasla pek çok avantajı vardır. Kendinden yerleşen beton için herhangi bir karışım tasarım yöntemi yoktur. Buna rağmen bazı karışım önerileri vardır. Bunlardan bazıları normal betona kıyasla su/çimento oranının 0,5’ den düşük olması, daha az iri agrega içermesi, ve daha fazla pasta içeriğinin olmasıdır. Bu araştırmada normal agrega ve geri dönüşümlü agrega kullanılarak üretilen kendinden yerleşen betonun deneysel sonuçlarının analiz edilmesi ile kıyaslanması yapılmıştır. Bu araştırma sonunda normal agrega yerine geri dönüşümlü agrega kullanılarak sürdürülebilirlik için yol gösterici olma amaçlanmaktadır. Böylece beton üretiminde kullanılan normal agrega miktarında azalma hedeflenmektedir. Yapılan çalışma üç bölüme ayrılmıştır. İlk bölüm Lübnan’da mevcut normal agrega ve geri dönüşümlü agrega ile üretilecek olan kendinden yerleşen beton tasarımı yapılmasıdır. İkinci bölümde üretilen normal agrega ve geri dönüşümlü agrega içeren kendinden yerleşen betonların taze mühendislik özelliklerinden olan işlenebilirkiliğin çökme deneyi ile ölçülmesidir. Son bölümde ise her iki betonun da çeşitli yaşlarda ve şartlarda basınç mukavemeti, eğilme mukavemeti, durabilite, ve tahribatsız deney metodları ile (beton çekici, ultrason) ölçümlerinin yapılmasıdır. Sonuçlara bakıldığı zaman ise geri dönüşümlü agrega ile üretilen kendinden yerleşen betonun pek çok özelliklerinde normal agrega betonuna göre iyileşmeler görülmüştür. Fakat özellikle taze betonun işlenebilirliğinin geri dönüşümlü agrega kullanıldığı zaman kötü yönde etkilendiği görülmüştür. Bunun esas nedeni ise geri dönüşümlü agreganın su emme kapasitesindeki fazlalıktır. Anahtar Kelimeler: Kendinden yerleşen beton, geri dönüşümlü agrega, basınç mukavemeti, eğilme mukavemeti, durabilite, ultrason, Schmidt çekici en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Civil Engineering en_US
dc.subject Concrete-Aggregates (Building materials) en_US
dc.subject Aggregates (Building materials)-Recycling-Concrete - Recycling en_US
dc.subject Self Consolidating Concreter en_US
dc.subject Recycled aggregates en_US
dc.subject Compressive strength en_US
dc.subject Flexural strength en_US
dc.subject Durability en_US
dc.subject Pundit test en_US
dc.subject Schmidt hammer en_US
dc.title Some Properties of Self Consolidating Concrete Produced by Recycled Concrete Aggregates en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Civil Engineering en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record