Design and Implementation of Project-Based Flipped Classroom: A Case Study of IT Students

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor İşçioğlu, Ersun
dc.contributor.author Beheshti, Mobina
dc.date.accessioned 2019-05-03T05:56:36Z
dc.date.available 2019-05-03T05:56:36Z
dc.date.issued 2016-09
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Beheshti, Mobina. (2016). Design and Implementation of Project-Based Flipped Classroom: A Case Study of IT Students. Thesis (M.Ed.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Information and Communication Technologies in Education, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4102
dc.description Master of Science in Information and Communication Technologies in Education. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of Information and Communication Technologies in Education, 2016. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ersun İşçioğlu. en_US
dc.description.abstract The general consensus is that higher education organizations should support learners to be prepared for future learning in their educational life as well as their lives beyond the university. The project-based flipped classroom provides learners with a learner-centered approach and self-directed education using the online educational materials. Furthermore, it enhances the engagement and interaction of students with their peers and teachers. The main objective of this research is to investigate the students’ perceptions toward a novel learning method, named as project-based flipped classroom. The study designed and implemented a project-based flipped classroom for IT students at Eastern Mediterranean University. Moreover, the study is designed based on the triangulate research method. Total 30 under-graduate students participated in this study. Data were accumulated with close-ended questions and open-ended questions during this study. The collected data were analyzed with the descriptive analysis method. Negative and positive opinions of the students on project-based flipped classroom were assessed. The student’s achievement of this instructional method was found to be high. They expressed that educational environment is a rich environment where they were positively affected by their computer-based communication, working in a group, managing time and tasks in order to achieve their success. Keywords: Learning management system (LMS), project-based learning, flipped classroom, project-based flipped classroom en_US
dc.description.abstract ÖZ: Yüksek eğitim organizasyonlarının; öğrencilerin hem gelecekteki eğitimine, hem de üniversitenin ötesinde, gelecekte onları bekleyen yaşam şartlarına hazır olmaları için olanak sağlama gerekliliği konusunda genel bir fikir birliği mevcuttur. Proje tabanlı dönüştürülmüş sınıf modeli, öğrencilere öğrenci tabanlı yaklaşım ve kendi kendilerini yönetebilecekleri bir eğitim olanağı sağlamaktadır. Buna ilaveten, öğrencilerin arkadaşları ve öğretmenleri ile olan iletişimini ve bağını güçlendirmelerine de olanak sunmaktadır. Bu araştırmanın esas amacı, öğrencilerin ‘proje tabanlı dönüştürülmüş sınıf modeli’ ismindeki öğrenme yöntemi ile ilgili görüşünü incelemektir. Bu çalışma, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde okumakta olan Bilgi Teknolojisi öğrencileri için proje tabanlı dönüştürülmüş sınıf modeli tasarlamış ve bu model, üçgenli araştırma yöntemine dayanarak oluşturulmuştur. Bu araştırmaya, toplam 30 tane lisans öğrencisi katılmıştır. Veriler, açık ve kapalı uçlu sorular aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, niteleyici analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin, proje tabanlı dönüştürülmüş sınıf modeli ile ilgili olumlu ve olumsuz fikirleri değerlendirilmiş ve bu öğretim yöntemindeki başarı yüksek bulunmuştur. Öğrenciler, eğitim ortamının bilgisayar tabanlı iletişimden olumlu bir şekilde etkilenebildikleri, grup olarak çalışabildikleri ve aynı zamanda vakit ve görev taksimatını başarılı bir şekilde yerine getirebildikleri zengin bir ortam olduğunu belirtmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Öğrenim İdare Sistemi (ÖİS), proje tabanlı öğrenme, dönüştürülmüş sınıf, proje tabanlı dönüştürülmüş sınıf modeli en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Information and Communication Technologies in Education en_US
dc.subject Information and Communication Technologies in Education-Higher Education-Eastern Mediterranean University en_US
dc.subject Information Communication Technologies en_US
dc.subject Education - Computer network resources en_US
dc.subject Educational Technology-E-Learning en_US
dc.subject Teaching-Computer Network Resources en_US
dc.subject Learning management system (LMS) en_US
dc.subject project-based learning en_US
dc.subject flipped classroom en_US
dc.subject project-based flipped classroom en_US
dc.title Design and Implementation of Project-Based Flipped Classroom: A Case Study of IT Students en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of Information and Communication Technologies in Education en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record