İnme Hastalarının Oturma Dengesi, Oturmada Fonksiyonel Aktivite Becerileri, Bağımsızlık Düzeyleri ve Yaşam Kalitelerinin Sağlıklı Bireyler İle Karşılaştırılması

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor İyigün, Gözde
dc.contributor.author Özdil, Aytül
dc.date.accessioned 2019-05-03T06:07:30Z
dc.date.available 2019-05-03T06:07:30Z
dc.date.issued 2017-06
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Özdil, Aytül. (2017). İnme Hastalarının Oturma Dengesi, Oturmada Fonksiyonel Aktivite Becerileri, Bağımsızlık Düzeyleri ve Yaşam Kalitelerinin Sağlıklı Bireyler İle Karşılaştırılması. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4104
dc.description Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 2017. Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Gözde İyigün. en_US
dc.description.abstract The aim of this study is to compare the results of sitting balance, functional activity while sitting, activities of daily living and quality of life between healthy people and stroke patients. The relationship between the pre-designed force platform, Trunk Impairment Scale (TIS) and Postural Assessment Scale for Stroke Patients (PASS) have been analyzed within the scope of the study. Total 60 people were included to the study as 30 healthy and 30 stroke patients. For the sitting balance measure the Force Platform Measurement (FPM), for functional state evaluation the Function In Sitting Test (FIST), for activity of daily living evaluation the Functional Independence Measure (FIM) and for the quality of life level determination the Short Form-36 (SF-36) were benefitted for all the patients and healthy people included in the study. In addition to these tests and scales; in order to evaluate the sitting balance of the stroke patients, the Postural Assessment Scale for Stroke Patients (PASS) and Trunk Impairment Scale (TIS) were used. As a result of the evaluations, the open-eye and closed COP deviation amount was more significant in stroke patients on force platforms than the healthy people and also, the FIST and FIM scores were found to be lower (p<0,05). The COP deviation rate values on eye-closed sitting position of stroke patients and the PASS and TIS total values have a significant and statistically difference and a negative relationship was found (p<0,05) whereas for the open-eye sitting position a significant relationship was not found (p<0,05). When the SF-36 results of stroke and healthy people were compared, besides the pain of stroke patients the results of them obtained from all the sub parameters were lower than the heathy people (p<0,05). iv As a result of the study; it has been found out that, the sitting balance, functional activity while sitting, activities of daily living and quality of life of the stroke patients were more affected than the healthy people. As the COP deviation amount values are related to the clinical scales acquired from the especially closed eye stable position; it has been thought that the developed force platform can be used as an evaluation tool in stroke patients whose sitting balance were affected in clinical environment. Keywords: Stroke, Force Platform, Sitting Balance, Function in Sitting, Activities of Daily Living, Quality of Life. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışmanın amacı inme hastaları ile sağlıklı bireyler arasında oturma dengesi, oturmada fonksiyonel aktivite becerisi, günlük yaşam aktiviteleri (GYA) ve yaşam kalitesi sonuçlarını karşılaştırmaktır. Çalışma kapsamında ayrıca tasarlamış olduğumuz kuvvet platformu ile Postür Değerlendirme Skalası (PDS) ve Gövde Bozukluk Skalası (GBS) klinik ölçekleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmaya 30 inme geçirmiş birey ve 30 sağlıklı birey olacak şekilde toplam 60 kişi dahil edilmiştir. Bu çalışmaya dâhil edilen tüm hasta ve sağlıklı bireyler oturma dengesi ölçümü için Kuvvet Platformu Ölçümü (KPÖ), oturmada fonksiyonel durum değerlendirmesi için Oturmada Fonksiyon Testi (OFT), GYA değerlendirmesi için Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ) ve yaşam kalitesi düzeyinin belirlenmesi için Kısa Form-36 (KF-36) ile değerlendirilmiştir. Bu test ve ölçeklere ek olarak inmeli bireyler oturma dengesini değerlendirmek amacıyla Postür Değerlendirme Skalası (PDS) ve Gövde Bozukluk Skalası (GBS) klinik ölçekleri ile de değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda inme hastaları ve sağlıklı bireylerin kuvvet platformundan elde edilen gözler açık ve kapalı COP (Center of Pressure- Basınç Merkezi) sapma miktarının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu, OFT ve FBÖ skorlarının ise anlamlı düzeyde daha düşük olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). İnme hastalarının gözler kapalı oturma pozisyonunda COP sapma miktarı değerleri ile PDS ve GBS toplam değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki tespit edilirken (p<0,05), gözler açık oturma pozisyonu için anlamlılık düzeyine ulaşan bir ilişki bulunamamıştır (p<0,05). İnmeli ve sağlıklı bireylerde KF- 36 sonuçları karşılaştırıldığında, inme hastalarının ağrı dışında diğer tüm altparametrelerden elde edilen sonuçların sağlıklı bireylere göre anlamlı olarak daha düşük olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Çalışma sonucunda inme hastalarının oturma dengesi, oturmada fonksiyonel aktivite, GYA ve yaşam kalitelerinin sağlıklı bireylere göre daha fazla etkilenmiş olduğu bulunmuştur. Özellikle gözler kapalı sabit oturma pozisyonda elde edilen COP sapma miktarı değerlerinin klinik ölçekler ile ilişkili olması nedeniyle geliştirmiş olduğumuz kuvvet platformunun klinik ortamda oturma dengesi etkilenmiş olan inme hastalarında değerlendirme aracı olarak kullanılabilir olduğunu düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: İnme, Kuvvet Platformu, Oturma dengesi, Oturma fonksiyonu, Günlük Yaşam Aktiviteleri, Yaşam Kalitesi. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Fizyoterapi ve Rehabilitasyon en_US
dc.subject İnme Hastalığı en_US
dc.subject İnme en_US
dc.subject Kuvvet Platformu en_US
dc.subject Oturma dengesi en_US
dc.subject Oturma fonksiyonu en_US
dc.subject Günlük Yaşam Aktiviteleri en_US
dc.subject Yaşam Kalitesi en_US
dc.subject Stroke en_US
dc.subject Force Platform en_US
dc.subject Sitting Balance en_US
dc.subject Function in Sitting en_US
dc.subject Activities of Daily Living en_US
dc.subject Quality of Life en_US
dc.title İnme Hastalarının Oturma Dengesi, Oturmada Fonksiyonel Aktivite Becerileri, Bağımsızlık Düzeyleri ve Yaşam Kalitelerinin Sağlıklı Bireyler İle Karşılaştırılması en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record