The Electricity Economics of Solar Powered Electricity Generation for Augmenting Grid Electricity Supply and Rural Electrification

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jenkins, Glenn P.
dc.contributor.author Baurzhan, Saule
dc.date.accessioned 2019-05-03T08:44:54Z
dc.date.available 2019-05-03T08:44:54Z
dc.date.issued 2015-09
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Baurzhan, Saule. (2015). The Electricity Economics of Solar Powered Electricity Generation for Augmenting Grid Electricity Supply and Rural Electrification. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Economics, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4115
dc.description Doctor of Philosophy in Economics. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics, 2015. Supervisor: Prof. Dr. Glenn P. Jenkins. en_US
dc.description.abstract This study aims to assess the economic feasibility of introducing solar photovoltaic (PV) facilities in capital constrained African countries. This is carried out in the context of the falling prices and costs of the solar PV technology. The economic analyses are done comparing solar PV technology with the low-carbon fossil fuel technologies such as combined cycle (CC), and diesel power plants in terms of their economic net present values (ENPV) and environmental impacts. The economic analyses are carried for both on-grid and off-grid applications of solar PV technology. The feasibility of off-grid solar PV systems in sub-Saharan Africa (SSA) is analysed focusing on five major issues: cost-effectiveness, affordability, financing, environmental impact, and poverty alleviation. Solar PV power systems are found to be an extremely costly source of electricity for the rural poor in SSA. It is estimated that it will take at least 16.8 years for solar PV systems to become competitive with conventional small diesel generators. Moreover, the cost of reducing CO2 emissions through solar PV electrification is far in excess of the estimated marginal economic cost of CO2. In this context, investing in thermal plants powered by heavy fuel oil (HFO) would be two times as effective in reducing GHG as the same value of investment in solar PV plants. The results show that ENPV is negative for solar PV plant, whereas it is a large positive value for the thermal plants. Even if solar investment costs fall as anticipated, in such a situation without subsidies it will take 9 to 28 years of continuous decline before solar generation technology will become cost-effective for many electric utilities in Africa. Given the current costs of solar PV plants and the falling prices of solar PV systems, it is not advisable for such electric utilities in Africa to invest in this technology (unless subsidized from abroad) until the solar PV plants become competitive with thermal plants. If unsubsidized, it is the relatively poor consumers of Africa who will pay for these inefficient technological choices. Keywords: Solar PV, Electricity Generation, Africa, Greenhouse Gas Mitigation, Cost-Benefit Analysis. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışmanın amacı güneş enerjisi ile çalışan elektrik panellerinin bütçe kısıtı olan Afrika ülkeleri icin fizibilitesini ortaya çıkarmaktır. Analiz gerçekleştirilirken son dönemlerdeki güneş panellerinin maliyet ve fiyatlarının düşüşü dikkate alınmıştır. Ekonomik analiz gerçekleştirilirken güneş panelleri teknolojisi ile düşük karbon salınımlı fosil yakıt teknolojili kombine edilmiş enerji modeli ile, dizel güç panelleri net mevcut değer ve çevresel etki bağlamında karşılaştırılmıştır. Ekonomik analiz aynı zamanda güneş panallerinin hem kapalı hem de açık şebeke uygulamaları için yapılmıştır. Kapalı güneş panelleri şebekelerinin fizibilitesi Sahra altı Afrika ülkelerinde beş önemli sorun dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir: maliyet etkinligi, ödenebilirlik, finansman, çevresel etki ve fakirliğin giderilmesi.. Analiz sonucunda kırsal kesim Sahra altı Afrika‟sı için güneş panelleri son derece maliyetli bulunmuştur. Çalışma bulgulari en azından 16.8 yıllık bir sürecin, güneş panellerinin geleneksel küçük dizel jeneratorler ile rekabetçi hale gelebilmesi için geçmesi gerektiğine işaret etmektedir. Dahası, karbondioksit emisyonlarini güneş panelleri aracılığı ile düşürmenin maliyetinin, emisyonların marjinal ekonomik maliyetinden daha yüksek olduğunu analiz sonuçları ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, seragazlarını azaltmak maksatlı yatırımı ağır yakıt kullanan termal ünitelere gercekleştirmenin maliyeti, güneş panellerine yönelik yatırımın maliyetinin yarısı kadardır. Ampirik bulgular net mevcut değerin güneş panelleri için negatif, termal üniteler içinse pozitif olduğunu vurgulamaktadır. Günes panellerinin maliyetlerinin düşmesi beklenmektedir. Bu durumun gerçekleşmesi durumunda bile panellerin elektrik üretiminde rekabetçi bir yapıya ulasması için 9 ila 28 yıllık bir sürece ihtiyaç duyulmaktadır. Güneş panellerinin güncel maliyetleri altında ve fiyatlarindaki süre gelen ucuzlamaya rağmen hala bu teknolojiler Afrika için tavsiye edilememektedir. Güneş panelleri ancak dışarıdan subvansiye edilirlerse Afrika için doğru bir tercih olabilir. Eğer dışarıdan subvansiyonlar gercekleşmezse Afrika için güneş panellerinin yüklenmesi maliyetli ve ekonomik açidan yanlış tercihler olacaktır. Anahtar kelimeler: Güneş Panelleri, Elektrik Üretimi, Afrika, Seragazı Antlaşmaları, Maliyet-Fayda Analizleri. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Economics en_US
dc.subject Renewable energy sources-Solar Energy-Economics en_US
dc.subject Electric power production-Economic Aspects en_US
dc.subject Solar PV en_US
dc.subject Electricity Generation en_US
dc.subject Africa en_US
dc.subject Greenhouse Gas Mitigation en_US
dc.subject Cost-Benefit Analysis en_US
dc.title The Electricity Economics of Solar Powered Electricity Generation for Augmenting Grid Electricity Supply and Rural Electrification en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record