The Role of Sarcastic Media in the Formation of the Palestinian Public Opinion; Case Study of “Mesh.hek” Facebook Page

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ersoy, Metin
dc.contributor.author Dawabsha, Hatem
dc.date.accessioned 2019-05-03T08:52:12Z
dc.date.available 2019-05-03T08:52:12Z
dc.date.issued 2017-08
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Dawabsha, Hatem. (2017).The Role of Sarcastic Media in the Formation of the Palestinian Public Opinion; Case Study of “Mesh.hek” Facebook Page. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4117
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2017. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Metin Ersoy. en_US
dc.description.abstract The formation of the Palestinian public opinion is a unique process in which wide number of players and factors including the Israeli are taking part in. Historically, media has been one of the most important factors in the formation of the Palestinian opinion. Palestinians have been using media since the beginning of the Israeli – Arab conflict to gain the international support and unite the Palestinians over the idea of freedom and independence. The recent growth of Internet and technologies turned Social Network Sites (SNS) to be one of the most important factors that can affect and influence the Palestinian public opinion. Although Sarcastic media has been used since the beginning of the conflict through the traditional media channels, it took more importance and influence over Palestinians as social network sites become widely used in Palestine. In 2006, The Palestinian internal conflict took place and opened a wide door for activists and institutions to use sarcasm through social networks as a weapon that can influenced people and deliver political messages. The present study focuses on the role of sarcastic media in the formation of the public opinion towards the political issues in Palestine taking a Facebook page called “Mesh.hek” as a case study. Mesh.hek has been selected for the study due to its wide follow among Palestinians as a sarcastic page, the unknown administration of the page and the contents that it shares. Few Palestinians wrote about the formation of the Palestinian Public Opinion and the role of media in this process but no one conducted any research or article related with the sarcastic media in Palestine and its influence over the Palestinian public opinion. One the other hand, the lack of researches in this field gives the study additional importance, another fact that makes it valuable is using the English language in conducting it. The study is based on tow testing theories; Uses and Gratification Theory and the Agenda Setting Theory. Furthermore, the quantitative methodology has been carried out in this study as the researcher created an online questionnaire that includes 49 questions and filled out by 500 participants from the followers of the Facebook page of “Mesh.hek”. The main findings and results of this study can be summarized in several points which include the high level of influence that sarcastic media has over the Palestinian public opinion, the low level of freedom of express in Palestine and the political agenda that Mesh.hek works accord which mainly depends on supporting the Palestinian resistance and attacks the corruption in the economic in a way that highly influences the Palestinian public opinion. Keywords: Sarcastic Media, Social Media, Mesh.hek, Uses and Gratification theory, Agenda Setting Theory, Palestinian – Israeli Conflict, Palestinian Internal Conflict, Hamas, Fatah, Palestinian Authority, Palestinian Liberation Organization. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Filistin kamuoyunun oluşumu birçok oyuncu ve Israil İşgali’ni içeren faktörlerin rol aldığı özgün bir süreçtir. Tarihsel açıdan, medya Filistin kamuoyunun oluşmuna etki eden en önemli faktörlerden biri olmuştur. Filistinliler İsrail-Arap çatışmasının başlangıcından bu yana, uluslararası destek kazanmak ve Filistinlileri özgürlük ve bağımsızlık fikri etrafında toplamak için medyayı kullandı. Internet ve teknoloji alanlarında son zamanlarda meydana gelmiş gelişim Sosyal Medya Ağlarını, Filistin kamuoyunu etkileyen en önemli faktörler haline getirmiştir. Çatışmanın başlangıcından beri geleneksel medya kanalları aracığılıyla kinayeli kavramlar kullanılmasına rağmen, sosyal medya ağlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla bu iğnelemelerin Filistinliler üzerindeki önemi ve etkisi artmıştır. 2006’da Filistin’de gerçekleşen iç çatışma aktivistler ve kuruluşların sosyal medyayı iğnelemeler yaparak, insanları etkilemek ve politik mesajlar vermek için kullanmalarına imkan sağlamıştır. Bu çalışmada, “Mesh.hek” adli bir Facebook sayfası vaka çalışması olarak alınarak, Filistin’deki siyasi konulara yönelik kamuoyunun oluşturulmasında sarkastik (iğneleyici) (alaycı) medyanın rolü üzerinde duruluyor. Çalışmada Mesh.hek’in kullanılmasının sebepleri sarkastik bir site olarak birçok Filistinli tarafından takip edilmesi, sayfada paylaşılan içerikler ve yönetiminin bilinmiyor olmasıdır. Birkaç Filistinli, Filistin kamuoyunun oluşumu ve bunun üzerinde medyanın oynadığı rol ile ilgili birtakım şeyler yazmıştır fakat kimse sarkastik medyanın Filistin kamuoyu üzerindeki etkisiyle ilgili bir araştırma gerçekleştirmemiş ve vi makale yazmamıştır. Buna ek olarak, bu konuda araştırma olmaması bu çalışamanın önemini artırıyor; bu çalışmayı İngilizce kullanarak yürütmek çalışmayı değerli kılıyor. Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi ve Gündem Belirleme Teorisi olmak üzere iki test teorisi baz alınarak yürütülmüştür. Buna ek olarak, çalışmanın nicel metodolojisi araştırmacı tarafından hazırlanan 49 soruluk anket kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan anket Facebook sayfası “Mesh.hek” in 500 takipçisi tarafından doldurulmuştur. Çalışmanın ana bulguları ve sonuçları, birkaç noktayla özetlenebilir. Bu noktalar arasında sarkastik medyanın Filistin kamuoyu üzerindeki yüksek düzeydeki etkisi, Filistindeki ifade özgürlüğünün azlığı yer almaktadır. Bunlara ek olarak, Mesh.hek in Filistin direncini destekleyici ve ekonomideki yozlaşmaya saldıran ve bunu yaparak Filistin kamuoyu üzerinde çok fazla etki yaratan bir siyasi gündem izlediği de ana bulgular arasındadır. Anahtar Kelimeler: Sarkastik Medya, Sosyal Medya, Mesh.hek, Memnuniyet teorisi, Gündem Belirleme Teorisi, Filistin-Israil çatışması, Filistin iç çatışması, Hamas, Fatah, Filistin hakimiyeti, Filistin Özgürlük Organizasyonu. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Journalism-Social aspects-Palestine en_US
dc.subject Media-Public opinion-Palestine en_US
dc.subject Sarcastic Media en_US
dc.subject Social Media en_US
dc.subject Mesh.hek en_US
dc.subject Uses and Gratification theory en_US
dc.subject Agenda Setting Theory en_US
dc.subject Palestinian – Israeli Conflict en_US
dc.subject Palestinian Internal Conflict en_US
dc.subject Hamas en_US
dc.subject Fatah en_US
dc.subject Palestinian Authority en_US
dc.subject Palestinian Liberation Organization en_US
dc.title The Role of Sarcastic Media in the Formation of the Palestinian Public Opinion; Case Study of “Mesh.hek” Facebook Page en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record