Uluslararası Muhasebe Standartları’nın İMKB’de İşlem Gören Hizmet İşletmelerinin Finansal Tablolarına Etkisi

EMU I-REP

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)