The Relationship between Trait Anxiety, Attachment, Sexism, Relationship Satisfaction and Life Satisfaction among Iranian Couples

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Raman, Şenel Hüsnü
dc.contributor.author Gilchalan, Sabrieh Salehi
dc.date.accessioned 2019-05-03T11:37:34Z
dc.date.available 2019-05-03T11:37:34Z
dc.date.issued 2015-07
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Gilchalan, Sabrieh Salehi. (2015). The Relationship between Trait Anxiety, Attachment, Sexism, Relationship Satisfaction and Life Satisfaction among Iranian Couples. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Psychology, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4129
dc.description Master of Science in Developmental Psychology. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Psychology, 2015. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman. en_US
dc.description.abstract The aim of this study was to investigate the roles of gender, trait anxiety, attachment and sexism on relationship satisfaction and life satisfaction among Iranian couples who are studying in EMU. Seventy seven Iranian couples were selected as a sample to answer the scales including; the State-Trait Anxiety Inventory (STAI), the revised version of Experiences in Close Relationships Inventory (ECRI-R), Ambivalent Sexism Inventory (ASI), Dyadic Adjustment Scale (DAS), and Satisfaction With Life scale (SWLS). The findings of the study showed higher trait anxiety was related to low life satisfaction but it was not related to relationship satisfaction, and women showed higher trait anxiety compare to men. Secure attachment style predicted higher life satisfaction via the mediating role of higher relationship satisfaction. There was no difference between men and women in attachment style. Hostile Sexism (HS) showed a trend in predicting low relationship satisfaction and Benevolent Sexism (BS) did not predict relationship satisfaction and life satisfaction, although men’s BS and HS scores were higher than women. The results are discussed in light of the Iranian culture. Keywords: Trait anxiety, attachment, sexism, relationship satisfaction, life satisfaction en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışmanın amacı, DAÜ’de okuyan İranlı çiftlerde cinsiyet, sürekli kaygı, bağlılık ve cinsiyetçiliğin ilişki doyumu ve yaşam doyumu üzerindeki etkisini araştırmaktır. Yetmiş yedi İranlı çift Sürekli Kaygı Envanteri, Yakın İlişkiler Envanteri, Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği, Çiftlerarası Uyum Ölçeği, ve Yaşam Doyumu ölçeklerini cevaplandırmıştır. Çalışma bulgularına göre, yüksek sürekli kaygının, düşük yaşam doyumunu yordadığı fakat ilişki tatminini yordamadığı saptanmıştır. Kadınların erkeklere oranla daha fazla sürekli kaygı gösterdiği ortaya çıkmıştır. Güvenli bağlanan bireylerin yaşam doyumu, ilişki memnuniyetinin aracı değişken rolü oynamasından dolayı arttığı görülmüştür. Düşmanca cinsiyetçiliğin ilişki memnuniyetine etkisi olduğu fakat korumacı cinsiyetçilikle ilişkisi bulunmadığı görülmüştür. Erkeklerin kadınlardan daha yüksek düşmanca ve korumacı cinsiyetçilik tutumları gözlenmiştir. Erkek ve kadınların ilişki memnuniyeti ve yaşam doyumu arasında bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Bulgular, İran kültürü göz önünde bulundurularak tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sürekli kaygı, bağlılık, cinsiyetçilik, ilişki doyumu, yaşam doyumu. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Psychology en_US
dc.subject Developmental Psychology en_US
dc.subject Trait anxiety en_US
dc.subject attachment en_US
dc.subject sexism en_US
dc.subject relationship satisfaction en_US
dc.subject life satisfaction en_US
dc.title The Relationship between Trait Anxiety, Attachment, Sexism, Relationship Satisfaction and Life Satisfaction among Iranian Couples en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Psychology en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record